Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2023-09-25

 En justerad sanktionsavgift vid överträdelser av penningtvättslagen och ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2023-09-25

 Energimarknads-inspektionens föreskrifter om elnätföretagens intäktsramar

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om merkostnadsersättning

2023-09-25

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om fasta kostnader för bil kan berättiga till merkostnadsersättning (Mål nr 553-23, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3033-21).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om merkostnadsersättning

2023-09-25

 Fråga om en kostnad till följd av överkonsumtion som uppkommit på grund av en persons funktionsnedsättning kan utgöra en sådan skälig kostnad som ger rätt till merkostnadsersättning (Mål nr 2890-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4001-22).

Share Öppna i ny flik

Ytterligare förhandlingsdag i det mål som rör åtal för grov olovlig underrättelseverksamhet

2023-09-25

 En man i 60-årsåldern är sedan tidigare åtalad för bl.a. grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige och grov olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om förskingring, grovt brott m.m.

2023-09-25

 Måndagen den 8 september 2023 kl. 09.30 inleddes huvudförhandling i mål mot tre män som står åtalade för grov förskingring, grovt bedrägeri och grovt häleri.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten ändrar tingsrättens dom om mord i Sätra i Gävle

2023-09-25

 En man sköts till döds i Sätra i Gävle den 5 november 2022 och tre personer åtalades för mordet. Gävle tingsrätt dömde två av dem för mord och frikände den tredje. Hovrätten har nu frikänt även de två personerna av i huvudsak följande skäl.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om grovt förtal

2023-09-25

 Hovrätten dömer en man för sju fall av grovt förtal till villkorlig dom och dagsböter.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-09-22

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om ohörsamhet mot ordningsmakten

2023-09-22

 Åklagaren väckte den 15 september åtal mot en 20-årig kvinna som är misstänkt för ohörsamhet mot ordningsmakten. Tingsrätten håller huvudförhandling i målet den 11 oktober 2023.