Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen prövar om en boutredningsman ska entledigas från sitt uppdrag

2023-10-27

 Att en boutredningsman under en pågående boutredning tar ställning i en tvistig fråga som har betydelse för kommande arvskifte utgör i sig inte grund för entledigande.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2023-10-27

 Resning.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-10-25

 Veckans inlägg handlar om rättspsykiatrisk undersökning. Vad är det och när blir det aktuellt? Varför behöver domstolen en rättspsykiatrisk undersökning och hur går undersökningen till? Det här är några av de frågor du får svar på om du läser Domarbloggen.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om bland annat anstiftan av mord på Emporia

2023-10-25

 Tingsrättens huvudförhandling inleds den 30 oktober 2023. Förhandlingen kommer att hållas på Rättscentrum.

Share Öppna i ny flik

Brasserigruppens restauranger får behålla serveringstillstånden men tilldelas varning

2023-10-25

 Kammarrätten har beslutat att restaurangerna Pas Dart AB, Kungsholmen & Pontonen AB, Restaurang Prinsen i Stockholm AB och East 4 AB ska tilldelas varning enligt alkohollagen. Restaurangerna behåller dock sina serveringstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd åt asylsökande enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

2023-10-25

 Fråga om en utlänning omfattas av personkretsen asylsökande i 1 § första stycket i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. när personen fått avslag på sin asylansökan och ansöker om uppehållstillstånd för arbete, s.k. spårbyte (Mål nr 7600-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2090-22).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd åt asylsökande enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

2023-10-25

 Fråga om en utlänning omfattas av personkretsen asylsökande i 1 § första stycket i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. när personen fått avslag på sin asylansökan och ansöker om uppehållstillstånd som familjemedlem till arbetstagare, s.k. spårbyte (Mål nr 2416-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6738-22).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skatt på energi

2023-10-24

 Avdrag har medgetts för energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som har förbrukats för framställning av elektrisk kraft som inte är skattepliktig eftersom den har förbrukats för framställning av elektrisk kraft.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2023-10-24

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Framflyttad dom i mål angående försök till mord, grovt rån, grovt narkotikabrott m.m.

2023-10-23

 Eftersom det behövs ytterligare tid för domens färdigställande kommer dom att meddelas på fredag den 27 oktober 2023 kl. 11.00. Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till sodertorns.tingsratt.avdelning2@dom.se.