Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ersättning för personskada enligt lagen om statlig ersättning vid ideell skada m.m. fick inte utmätas trots att lagen saknar en bestämmelse om utmätningsförbud

2020-04-01

 Lagen om statlig ersättning vid ideell skada m.m. ger bl.a. totalförsvarspliktiga och dem som är intagna på kriminalvårdsanstalt rätt till ersättning för vissa personskador. Lagen saknar en föreskrift om utmätningsförbud.

Share Öppna i ny flik

Hyresrättsliga avgöranden

2020-04-01

 Hovrättens hyresrättsliga avgöranden publiceras från och med i dag på denna webbplats.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten har prövat överklaganden av elva beslut från Spelinspektionen

2020-04-01

 Förvaltningsrätten har idag meddelat domar i elva mål där beslut från Spelinspektionen om att meddela varningar och sanktionsavgifter överklagats. Förvaltningsrätten har avslagit fem överklaganden, ändrat fem beslut på så sätt att sanktionsavgiften sänkts och undanröjt ett beslut och istället meddelat en anmärkning.

Share Öppna i ny flik

Begränsad expeditionstid

2020-03-31

 På skärtorsdagen den 9 april 2020 har vi expeditionstid mellan 08:00-13:00

Share Öppna i ny flik

Delvis fällande domar i 24Money-målet

2020-03-31

 Tingsrätten har idag meddelat dom mot fem personer som åtalats för grov ekonomisk brottslighet i det så kallade 24Money-målet. En person döms för bokföringsbrott av normalgraden till villkorlig dom och dagsböter. De andra fyra personerna döms för minst ett fall av grovt bokföringsbrott till fängelse i mellan nio månader och ett och ett halvt år. Stora delar av åtalet ogillas.

Share Öppna i ny flik

Hustru till Bandidosledare får inte ha vapen

2020-03-31

 En kvinna som lever tillsammans med en vice president inom Bandidos MC har fått sina vapen omhändertagna av Polismyndigheten. Kammarrätten har nu fastställt beslutet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2020-03-30

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om fastställelse av järnvägsplan för utbyggnad av Västkustbanan i Varbergs kommun.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i det s.k. Casinomålet

2020-03-30

 Den 1 april påbörjar hovrätten huvudförhandlingen i ett mål om grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott. Förhandlingen beräknas pågå till september.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2020-03-27

 En myndighet får även utan författningsstöd förena ett tillstånd med villkor under förutsättning att dessa ligger inom ramen för de syften som ska tillgodoses genom tillståndsgivningen.

Share Öppna i ny flik

Det krävs normalt tillstånd för att anlägga en ersättningsbrunn

2020-03-27

 Region Gotland ansökte om tillstånd enligt miljöbalken till att bibehålla en borrad brunn och leda bort grundvatten. Regionen ville också få rätt att inom en radie av 30 meter anlägga en ersättningsbrunn, om den befintliga brunnen skulle bli obrukbar. Enligt regionen rymdes rätten att anlägga en ersättningsbrunn inom ett tillstånd för den befintliga brunnen.