Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2021-04-29

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om bygglov på fastighet i Haninge kommun.

Share Öppna i ny flik

Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har idag gett Boliden Mineral AB tillstånd till brytning av malm och gråberg i ett nytt dagbrott i Liikavaara vid Aitikgruvan, Gällivare kommun

2021-04-29

 Enligt en dom från mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt får Boliden Mineral AB tillstånd att bryta malm och gråberg i ytterligare ett dagbrott beläget i Liikavaara i närheten av Aitikgruvan i Gällivare.

Share Öppna i ny flik

"Falska fakturor" inte tillräckligt för presumtionsbeskattning

2021-04-28

 Ett bolag har betalat fakturor med höga belopp. Skatteverket och förvaltningsrätten har lönebeskattat bolagets ägare för utbetalda belopp. Som stöd anges rättsfallet RÅ 1980 1:56, i vilket en ägare till ett fåmansbolag beskattades för belopp som skulle ha tagits upp som intäkt i bolaget men inte gjorde det (s.k. presumtionsbeskattning). Kammarrätten ändrar nu underinstansernas avgöranden och beskattar inte ägaren.

Share Öppna i ny flik

En man i 60-årsåldern döms för ett mycket stort antal våldtäkter mot barn och grova sexuella övergrepp mot barn till fängelse i åtta år

2021-04-28

 

Tingsrätten har idag dömt en man i 60-årsåldern för att han över internet begått ett mycket stort antal våldtäkter mot barn och grova sexuella övergrepp mot barn samt ett flertal grova barnpornografibrott. Påföljden har bestämts till åtta års fängelse, vilket är det strängaste straff som kan dömas ut för den samlade brottsligheten.

Barnen som blivit utsatta för övergreppen har befunnit sig på Filippinerna medan mannen befunnit sig i sin lägenhet i Malmö...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om studiestöd

2021-04-28

 Fråga om det finns synnerliga skäl för nedsättning av årsbelopp enligt studiestödslagen (1999:1395) för en låntagare vars årsinkomst endast består av sjukersättning upp till garantinivån för sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken. (Mål nr 6007-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1221-20).

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2021-04-28

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Högre fastighetsskatt för vattenkraft förenligt med lag

2021-04-28

 Kammarrätten anser, liksom förvaltningsrätten i Stockholm, att högre fastighetsskatt för vattenkraftverk inte strider mot grundlagen, unionsrätten eller Europakonventionen.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om bevissäkring

2021-04-27

 Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att det saknas lagstöd för att bevilja bevissäkring av handlingar som är lagrade i en s.k. molntjänst.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-04-26

 Ett bolags tillhandahållande av en kurs till en yrkeshögskola har ansetts utgöra mervärdesskattepliktig personaluthyrning, inte från skatteplikt undantagen utbildning.

Share Öppna i ny flik

En man har häktats misstänkt för mord i Jönköping

2021-04-26

 Tingsrätten har idag häktat en 42-årig man såsom på sannolika skäl misstänkt för mord den 21 april 2021 i Jönköping.