Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i det s.k. akupunkturmålet 17 och 18 maj

2021-05-06

 Hovrättens huvudförhandling i mål nr B 711-20 gällande åtal om vållande till annans död, grovt brott, i Värnamo kommer att pågå den 17 och 18 maj 2021. Förhandlingen kommer att genomföras i hovrättens lokaler. Under den första förhandlingsdagen kommer parterna att hålla sina sakframställningar och inspelningar av förhören i tingsrätten kommer att spelas upp. Den andra förhandlingsdagen kommer att ägnas åt förhör, åt genomgång av personalia och åt parternas slutanföranden. Förhandlingen är öppen för press och allmänhet, men vissa delar av förhandlingen kan komma att hållas inom stängda dörra...

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen upphäver detaljplanen för Gröna Lunds utbyggnad.

2021-05-06

 Detaljplanen för Gröna Lunds utbyggnad upphävs med hänvisning till att planen strider mot riksintresset för Nationalstadsparken.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt samt ersättning för kostnader

2021-05-06

 Målen gäller avdrag för räntor som har betalats till ett koncernbolag i ett annat EU-land samt ersättning för kostnader i underinstanserna. Med hänvisning till Högsta förvaltningsdomstolens dom den 22 mars 2021 i mål nr 4849-18 och 4850-18 anser domstolen att det finns skäl att meddela prövningstillstånd i den del av målen som avser inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Ny domarutnämning

2021-05-06

 Regeringen har den 6 maj utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Systembolagets monopol hindrar inte e-handel av vin från Danmark

2021-05-06

 Patent- och marknadsdomstolen har i dag meddelat en dom i ett marknadsföringsmål mellan Systembolaget och det danska bolaget Vivino ApS. I målet har domstolen haft anledning att pröva frågan om Vivinos verksamhet strider mot det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i det s.k. fentanylmålet startar den 10 maj

2021-05-05

 Hovrättens huvudförhandling i mål nummer B 1299-20 gällande åtal för bl.a. åtta fall av dråp kommer att inledas den 10 maj 2021. Huvudförhandlingen i målet är beräknad att pågå under nio dagar. Huvudförhandlingen är planerad att avslutas den 26 maj 2021. Delar av förhandlingen kommer sannolikt att hållas inom stängda dörrar. Förhandlingen kommer att hållas i sal 2 vid Göta hovrätt den 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 25 och 26 maj 2021.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2021-05-05

 Dom i mål om fastställelse av vägplan.

Share Öppna i ny flik

Posering framför avlidna personer i en väpnad konflikt har bedömts vara krigsförbrytelse

2021-05-05

 En man tjänstgjorde som soldat i de kurdiska peshmergastyrkorna under inbördeskriget i Syrien (en s.k. icke-internationell väpnad konflikt). I samband med en offensiv där stridande från motståndarsidan hade dödats poserade han vid fyra tillfällen på fotografier och i en film framför avlidna personer. På bilderna och i filmen har offren varit stympade eller lemlästade samtidigt som mannen tillsammans med andra har poserat i grupp, suttit bredvid en avlidens kropp när denna förnedrats eller haft sin fot placerad på en avlidens kropp. Bilderna och filmen publicerades senare i sociala medier....

Share Öppna i ny flik

Förhandlingsdagarna den 4 och 6 maj i det stora narkotikamålet är inställda

2021-05-04

 Tingsrätten har ställt in de planerade förhandlingsdagarna den 4 och 6 maj pga. parts sjukdom. Fortsatt förhandling beträffande åtalspunkterna 13 – 19 kommer istället att ske den 10, 11 och 18 maj. Åtalspunkterna 9 – 11, som ursprungligen var planerade att handläggas dessa datum, kommer att handläggas senare under våren.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten ändrar tingsrättens dom i ett mål om bevistalan mot en 14-åring angående en knivskärning i Huskvarna stadspark i augusti förra året

2021-05-04

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål där tingsrätten tidigare har bedömt att en 14-årig pojke har gjort sig skyldig till grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott, i samband med att en 17-årig pojke knivskars till döds i Huskvarna stadspark den 20 augusti 2020. Hovrätten har till skillnad från tingsrätten kommit fram till att 14-åringen var i ett sådant psykiskt tillstånd att det måste anses ursäktligt att han inte klarade av att anpassa sitt agerande till vad som hade varit tillåtet enligt bestämmelserna om nödvärn.