Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Frikännande dom i korruptionsmål kopplat till järnvägsupphandling i Azerbajdzjan

2021-12-22

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett mål med koppling till Bombardiers deltagande i utbyggnaden av järnvägens signalsystem i Azerbajdzjan. Åtalet rör grovt givande av muta. Den tilltalade personen har tidigare varit anställd som chef på Bombardier.

Share Öppna i ny flik

15-åring döms för knivhugg mot lärare i Eslöv

2021-12-22

 Lunds tingsrätt har idag dömt en 15-årig pojke till sluten ungdomsvård för blanda annat försök till mord på en lärare vid en grundskola i Eslöv.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål rörande knivdåd på Odinsgatan i Göteborg

2021-12-22

 Göteborgs tingsrätt har i dag dömt tre 22-åriga män för inblandningen i ett knivdåd den 9 april då en 25-årig man blev dödad. Två av männen döms för att ha mördat mannen genom att hugga denne med kniv i ryggen. Den tredje mannen döms för bl.a. medhjälp till grov misshandel. En person frikänns helt.

Share Öppna i ny flik

Mordet på resecentrum i Linköping – Hovrätten fastställer tingsrättens dom

2021-12-22

 Den 40-årige mannen dömdes i oktober av Linköpings tingsrätt för mord och grovt olaga hot till livstids fängelse och utvisning. Han överklagade domen och begärde att hovrätten skulle besluta om ett tidsbestämt straff och upphäva utvisningen.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om försök till mord m.m. Lycksele avslutad

2021-12-21

 Huvudförhandlingen i mål om försök till mord m.m. i Lycksele avslutades idag, den 21 december 2021.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning enligt epizootilagen

2021-12-21

 Fråga om rätten till ersättning enligt 15 § epizootilagen(1999:657). (Mål nr 5787-20, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 685-20).

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-12-21

 Sannolikhetsförvar enligt utlänningslagen kan användas när ny prövning av frågan om uppehållstillstånd har beviljats om förvaret är förenligt med mottagandedirektivet.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer man i 40-årsåldern för grovt bedrägeri till fängelse

2021-12-21

 Den man som stått åtalad för grovt bedrägeri, där Svenska Dreverklubben varit målsägande, döms till fängelse i 1 år och 2 månader.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om upphandlingsskadeavgift

2021-12-21

 Fråga om det kan anses vara en försvårande omständighet vid bestämmandet av upphandlingsskadeavgiftens storlek att låta ett ogiltigförklarat avtal fortlöpa till dess att en dom om ogiltighet får laga kraft. (Mål nr 3722-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 8280-20).

Share Öppna i ny flik

Utlämning till Rwanda för lagföring avseende ett åtal om folkmord

2021-12-21

 Högsta domstolen har i ett yttrande till regeringen förklarat att det inte föreligger hinder enligt utlämningslagen mot att utlämna en person till Rwanda för lagföring avseende ett åtal om folkmord. En utlämning skulle inte heller stå i strid med Europakonventionen eller Barnkonventionen.