Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Information till åhörare i målet om grovt folkrättsbrott i Iran

2022-01-31

 

På grund av sjukdomsfall utgår förhandlingsdagarna den förevarande veckan. Rättegången återupptas den 8 februari 2022.

Share Öppna i ny flik

Information to the audience in the case regarding serious crime against international law in Iran

2022-01-31

 

The main hearing has been cancelled this week due to sickness and will resume on February 8, 2022.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om omfattande narkotikahantering i Uppsala

2022-01-31

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål som främst handlar om påstådd omfattande narkotikahantering i Uppsala. Bevisningen i målet är mycket omfattande. En stor del av hovrättens arbete har därför bestått i att värdera en stor mängd bevis av olika slag, t.ex. kommunikation via krypterade applikationer och betalningar genom Swish. Hovrätten har kommit fram till att åklagarna inte har styrkt att det varit fråga om en så omfattande narkotikahantering som de har påstått. Trots detta har det rört sig om flera grova narkotikabrott och hovrätten har därför dömt flera av de huvudåtalade till långa f...

Share Öppna i ny flik

En pojke och hans pappa får skadestånd för att mamman tog barnet till IS i Syrien

2022-01-31

 Ett barn och barnets pappa får ersättning för psykiska besvär som orsakats av att mamman egenmäktigt tagit barnet till ett område i Syrien där det pågick en väpnad konflikt. Barnet får också ersättning för den integritetskränkning detta inneburit.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål B 12529-21 rörande den händelse där två barn blev skottskadade i Visättra, Flemingsberg, meddelas den 10 februari 2022 kl 11.00

2022-01-28

 Södertörns tingsrätt har idag avslutat huvudförhandlingen i mål B 12529-21 rörande den händelse där två barn blev skottskadade i Visättra, Flemingsberg. I målet har två tilltalade varit häktade fram till dagens datum. Tingsrätten har hävt häktningarna avseende dessa.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-01-27

 Regeringen har den 27 januari 2022 utnämnt

Share Öppna i ny flik

Bolag ska betala miljardbelopp i skatt

2022-01-26

 Flir Commercial Systems AB får inte avräkning av fiktiv utländsk skatt som bolaget har begärt. Bolaget ska betala nästan två miljarder i skatt och drygt 700 miljoner i skattetillägg.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2022-01-26

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om grova bidragsbrott vid personlig assistans

2022-01-26

 I mål om s.k. assistansbedrägerier dömer hovrätten för grova bidragsbrott, i stället för grova bedrägerier, och sätter ned fängelsestraffens längd. Skadestånden för huvudgärningsmännen står fast.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord i Älta

2022-01-25

 Nacka tingsrätt har idag dömt en man för att ha mördat sin sambo i en lägenhet i Älta i april 2021. Tingsrätten bestämmer påföljden till fängelse på livstid.