Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2021-12-01

 Dom i mål om rättsprövning av beslut avseende bygglov på fastighet i Haninge kommun.

Share Öppna i ny flik

Brottmål i den tilltalades frånvaro

2021-12-01

 Högsta domstolen har i två mål gett vägledning när det gäller förutsättningarna för hovrätten att avgöra brottmål när den tilltalade inte är personligen närvarande vid huvudförhandlingen.

Share Öppna i ny flik

Lojalitet i avtalsförhållande

2021-12-01

 I ett aktieöverlåtelseavtal föreskrevs att köparna skulle överta ett borgensåtagande från säljaren när en viss omsättning hade uppnåtts i det överlåtna bolaget. Avtalet har ansetts innebära att köparna lojalt måste verka för att omsättningen ska uppnås. Genom köparnas agerande kom i princip all omsättning att hamna utanför bolaget. Frågan var om förfarandet kunde anses stå i strid med den lojalitet parter måste visa varandra.

Share Öppna i ny flik

Målet om fusk på högskoleprovet

2021-12-01

 Hovrätten har idag meddelat dom i målet om fusk på högskoleprovet. Det har dels handlat om personer som fuskat på Högskoleprovet och försäkrat att de inte har det, dels om de personer som enligt åtalet har organiserat fusket eller har hjälpt till med det.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-12-01

 Dom i mål om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

2021-11-30

 Fråga om det har skett en omsättning för vilken konkursboet är skattskyldigt till mervärdesskatt.(Mål nr 511-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2709-20)

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2021-11-30

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Tjörns kommun.

Share Öppna i ny flik

Googles rutin strider mot GDPR

2021-11-30

 Google har som rutin att informera webbansvariga när en sökträff har tagits bort från listan över sökresultat i enlighet med ”rätten att bli bortglömd”. Kammarrätten anser att detta inte är tillåtet enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-11-30

 Veckans inlägg handlar om den brukarundersökning som vi har genomfört i våra snabbspårsmål (projektet snabbare lagföring) och hur vi har arbetat vidare med resultatet. Ett stort tack till alla er som har medverkat!

Share Öppna i ny flik

Bärare av ett ovanligt efternamn ansågs inte lida nackdel av att ett likalydande ord ingick i tre företagsnamn

2021-11-30

 Ett efternamn som bärs eller har burits av färre än 2 000 personer har ett särskilt skydd som kan innebära att andra personer inte får byta till det och att namnet inte heller får registreras som ett varumärke eller ingå i ett företagsnamn. För att efternamnet ska utgöra hinder mot en sådan registrering krävs dock att det är ägnat att uppfattas som någon annans efternamn med sådant skydd och att användningen skulle medföra nackdel för bärare av namnet.