Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Böter när hund kom lös och skadade granne

2021-12-30

 En person som lämnade en hund, en amerikansk bulldogg, i lägenheten utan att låsa dörren har gjort sig skyldig till vållande till kroppsskada när hunden tog sig ut i trapphuset och skadade en person där.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om mord på Årstabron avslutad

2021-12-30

 Huvudförhandlingen i målet om mord på Årstabron den 17 september 2020 avslutades under gårdagen och dom i målet kommer att meddelas den 19 januari 2022.

Share Öppna i ny flik

Dom efter storbråk i Lund

2021-12-30

 En 24-årig man döms för grovt vapenbrott till fängelse i två och ett halvt år, en 21-årig man frikänns från åtal för försök till mord och 21-åringens bror frikänns från åtal för skyddande av brottsling

Share Öppna i ny flik

Rättegången om den händelse där två barn blev skottskadade inleds den 11 januari 2022

2021-12-30

 Den 28 december 2021 inkom åtal i målet rörande grov misshandel, grovt vapenbrott och vållande till kroppsskada, grovt brott. Åtalet rör bland annat en händelse där en man misstänks för att ha avlossat ett skott som träffade två små barn i Vitsättra i Huddinge den 17 juli 2021.

Share Öppna i ny flik

Begränsade expeditionstider

2021-12-29

 Följande dagar har vi begränsad expeditionstid: 30 december 2021: kl. 08.00 – 14.00. 5 januari 2022: kl. 08:00 – 10.00. 7 januari 2022: kl. 08:00 – 14:00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bland annat försök till mord i Lycksele

2021-12-29

 Tingsrätten har idag dömt en 50-årig man för försök till mord, synnerligen grov misshandel, grov misshandel och olaga hot till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Mannen ska även betala skadestånd till offren.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i Allramålet

2021-12-28

 Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i Allramålet. Det innebär att hovrättens dom står fast.

Share Öppna i ny flik

Bygglov för åtgärd som var förenlig med detaljplan kunde inte ges när åtgärden förutsatte ett ingrepp på grannens hus

2021-12-28

 I ett bostadsområde var varje bostadshus sammanbyggt med grannens garage. När en fastighetsägare höjde taket till sitt garage till den maximala höjden enligt detaljplanen var det nödvändigt att kapa en vindskiva på grannens bostadshus. Ägarna till grannfastigheten motsatte sig åtgärden. Högsta domstolen har nu slagit fast att åtgärden utgjorde ett intrång i grannens rätt, varför bygglov inte har kunnat meddelas.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2021-12-27

 En sjukpenninggrundande inkomst har ansetts kunna bestämmas för en försäkrad på grundval av inkomst från arbete som varar kortare tid än sex månader när den försäkrade haft för avsikt att fortsätta arbeta i samma omfattning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bostadsbidrag

2021-12-27

 Det allmänna ombudet för socialförsäkringen får överklaga ett domstolsavgörande som inte har gått ombudet emot under förutsättning att talan förs till förmån för den enskilde.