Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Stödassistenter dömda för vållande till annans död

2019-06-27

 Tingsrätten har idag meddelat dom mot två stödassistenter på ett korttidsboende i Göteborg. De båda assistenterna har dömts för att på boendet ha vållat en 17-årig pojkes död. För brottet har de båda fått villkorlig dom och böter.

Share Öppna i ny flik

Förbud mot viss telefonförsäljning

2019-06-27

 Ett företag som har ägnat sig åt telefonförsäljning har fakturerat konsumenter för telefonabonnemang som de inte har beställt. Patent- och marknadsöverdomstolen har idag meddelat en dom som innebär att företaget och en av dess företrädare förbjuds att fortsätta med den verksamheten. Företaget har vidare dömts att betala en marknadsstörningsavgift.

Share Öppna i ny flik

Stärkt ordning och säkerhet i domstol

2019-06-26

 Den 1 juli 2019 träder nya regler i kraft som syftar till att öka tryggheten i domstolens lokaler. De nya reglerna innebär bland annat ett utökat fotoförbud samt förbud mot att använda elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller ta upp bild i rättssalen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2019-06-26

 Kravet på månadsvis redovisning av assistans som utförs i avvaktan på beslut i ärende om assistansersättning gäller inte assistans som utförs under tid då ärendet överprövas i domstol.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-06-26

 Avvisat förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Tre män döms för våldtäkt mot barn

2019-06-26

 Göteborgs tingsrätt dömer tre män för flera fall av våldtäkt mot barn och andra sexuella övergrepp mot barn. Männen har kommit i kontakt med ett av barnen genom föreningen Spårvagnssällskapet Ringlinjen. Straffen bestäms till fängelse i mellan sju och fem år.

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer en man för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död av en 3-åring

2019-06-26

 Skaraborgs tingsrätt dömde i april en 27-årig man för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död av en 3-åring till fängelse i åtta år. Tingsrätten frikände samtidigt mannen för grov misshandel av en 1-åring. Göta hovrätt har idag fastställt tingsrättens dom mot mannen.

Share Öppna i ny flik

Fem års fängelse för valprån

2019-06-25

 Kristianstads tingsrätt dömer en 27-årig man till fem års fängelse för ett synnerligen rått rån av sex hundvalpar från en kennel i Önnestad utanför Kristianstad den 9 januari 2019. En 34-årig man frikänns från åtalet för grovt rån. Tre andra personer döms för häleri av de stulna hundvalparna.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om tobaksskatt

2019-06-25

 Avvisat förhandsbesked om tobaksskatt.

Share Öppna i ny flik

Hundägare frias från ansvar för vållande till annans död

2019-06-25

 Örebro tingsrätt har idag meddelat dom i målet där en hundägare åtalats för vållande till annans död Den 27 juli 2018 avled en 15-årig pojke efter att ha blivit biten i halsen av en hund. Åklagaren väckte åtal vid Örebro tingsrätt mot hundens ägare för vållande till annans död under påståendet att hundägaren brustit i den tillsyn och aktsamhet som krävts av henne dels såsom familjehemsförälder ...