Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om kupongskatt m.m

2019-06-20

 Fråga om en värdepappersfond som är organiserad i form av en unit trust är utdelningsberättigad enligt kupongskattelagen (Mål nr 2858-18, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2716-16).

Share Öppna i ny flik

Nätkasinos spellicens ska vara fortsatt återkallad

2019-06-20

 Spelinspektionen har återkallat SafeEnt Limiteds spellicens. Beslutet innebär omedelbart spelförbud i Sverige. SafeEnt Limited har överklagat beslutet hos Förvaltningsrätten i Linköping. Förvaltningsrätten har idag beslutat att Spelin-spektionens återkallelse ska gälla även under tiden domstolen handlägger Sa-feEnts överklagande.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten ändrar Datainspektionens beslut om kamerabevakning vid gränsövergångar

2019-06-20

 Förvaltningsrätten har i tre mål som berör Tullverkets kamerabevakning av Öresundsbron, Värtahamnen och Helsingborgs hamn beslutat enligt Tullverkets önskemål vad gäller den tekniska utrustningen.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

2019-06-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att ett utskott i en kommunal nämnd inte har överskridit sin befogenhet enligt kommunallagens delegationsregler när utskottet beslutat att godkänna ett avtal om reservation av mark i ett medialt uppmärksammat ärende.

Share Öppna i ny flik

Prövning av framställning om utlämning till Kina

2019-06-19

 Högsta domstolen har i samband med enskild överläggning beslutat att den kinesiske medborgare som begärts utlämnad till Kina inte längre ska vara häktad i utlämningsärendet.

Share Öppna i ny flik

Ny tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort

2019-06-19

 Mark- och miljödomstolen har i dag gett Stockholms läns landsting (Förvaltningen för utbyggd tunnelbana) tillstånd att leda bort inläckande grundvatten. För tillståndet gäller villkor som sätter ramarna för vad landstinget får göra och på vilket sätt det ska göras. Landstinget kan starta anläggningsarbetena genast.

Share Öppna i ny flik

28-årig kvinna döms till fängelse för mordbränder

2019-06-19

 Kristianstads tingsrätt dömer en 28-årig kvinna till fängelse i tre år och tio månader för två fall av mordbrand. Mordbränderna inträffade i ett naturområde nära kvinnans bostad i Åhus sommaren 2018. Kvinnan var åtalad för fler fall av anläggande av bränder men frikänns på de åtalspunkterna.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om förhandsbesked om avkastningsskatt och kupongskatt

2019-06-19

 Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att det i vissa fall inte är förenligt med unionsrätten att ta ut kupongskatt på aktieutdelningar som lämnas till utländska livförsäkringsföretag.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2019-06-19

 Regeringen har den 19 juni utnämnt

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om fastighetstaxering och ersättning för kostnader

2019-06-19

 Byggnader som används för internatboende vid en folkhögskola har ansetts utgöra skolbyggnader och därför vara undantagna från skatte- och avgiftsplikt vid fastighetstaxeringen.