Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-09-19

 Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisat ansökningen. Sökandebolaget har inte påstått att det i händelse av ett negativt besked i frågan om förhandsbesked överväger att göra några förändringar i verksamheten eller vidta några andra åtgärder eller dispositioner som skulle kunna motivera att frågan prövas genom ett förhandsbesked. Det kan därmed inte anses ha varit av vikt för bolaget att f&o...

Share Öppna i ny flik

Tufft ekonomiskt läge för migrationsdomstolarna

2019-09-18

 Regeringen har idag presenterat budgetpropositionen för 2020. Sedan tidigare har varit känt att Sveriges Domstolar får en ramökning med 280 miljoner kronor från 2020.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

2019-09-18

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om ett mål är av sådan enkel beskaffenhet att det i förvaltningsrätten får avgöras av en lagfaren domare. (Mål nr 1867-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 10081-18).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2019-09-18

 Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att en internetbaserad tränartjänst inte är en sådan tjänst inom idrottsområdet som omfattas av reducerad mervärdesskattesats.

Share Öppna i ny flik

Kvinna i 70-årsåldern döms för dråp på sin make

2019-09-16

 Åklagaren har väckt åtal mot en kvinna i 70-årsåldern för mord. Enligt åtalet har kvinnan i Lysekil i april 2019 berövat sin make livet. Tingsrätten har i dag dömt kvinnan för dråp till fängelse i två år.

Share Öppna i ny flik

Ny organisationsstruktur vid Göteborgs tingsrätt

2019-09-16

 Den 1 oktober 2019 genomför Göteborgs tingsrätt en organisationsförändring som innebär att tingsrätten utökar antalet målavdelningar från fyra till sex.

Share Öppna i ny flik

Sveriges domstolar lanserar ny webbplats idag

2019-09-16

 Idag lanseras Sveriges domstolars nya webbplats, vilket betyder att även Högsta domstolens sidor får ett nytt utseende och bland annat ökade sökmöjligheter för att hitta domstolens avgöranden.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt samt skattetillägg

2019-09-16

 Fråga om förutsättningarna för beskattning i det ordinarie förfarandet och efterbeskattning på grundval av kontantinsättningar på den skattskyldiges bankkonto (Målnummer 3316--3318-19, Kammrrätten i Jönköpings målnummer 1420--1425-18). 

Share Öppna i ny flik

Pressmeddelande: Rättegången om polisskjutningen av en ung man i Stockholm är avslutad

2019-09-16

 Rättegången påbörjades den 3 september 2019 och har pågått under sex huvudförhandlingsdagar. I målet har omfattande bevisning lagts fram och sammanlagt har 21 personer inklusive de tilltalade hörts. Idag har rättegången avslutats som planerat och inbokade reservdagar behöver därför inte tas i anspråk. Dom i målet kommer att meddelas torsdagen den 3 oktober 2019 kl. 14.00. Tingsrätten återkommer med information om presskontakter i samband med domens meddelande. För kontakt se informationen ti...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt samt skattetillägg m.m.

2019-09-13

 Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan om det förelegat jäv för en av ledamöterna i kammarrätten. (Mål nr 3575--3581-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1618--1624-18).