Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Elljusstaken Elflugan skyddas av upphovsrätt. Försäljning av vissa andra modeller av ljusstakar innebär upphovsrättsintrång

2019-06-28

 Ett bolag som gjort gällande att det innehar rättigheterna till den elektriska ljusstaken Elflugan väckte talan mot ett annat bolag, som marknadsförde och sålde andra modeller av elljusstakar, och gjorde gällande dels upphovsrättsintrång, dels otillbörlig marknadsföring. Patent- och marknadsöverdomstolen har i den upphovsrättsliga bedömningen tillämpat det originalitetskrav som EU-domstolen har...

Share Öppna i ny flik

Föreningsstämmobeslut upphävs efter brister i kallelseförfarandet

2019-06-28

 Högsta domstolen upphäver beslut på en fortsatt föreningsstämma i en samfällighetsförening på grund av för sen kallelse.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt samt sakttetillägg m.m.

2019-06-28

 Fråga om transaktionskostnader får räknas med i utgiften vid bestämmande av beloppsspärren enligt 40 kap. 15 § 1 inkomstskattelagen (1999:1229) (Mål nr 605-19 och 606-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7220-17 och 7221-17).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-06-28

 Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa beslut 186-2019/54.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2019-06-27

 Regeringen har den 27 juni utnämnt

Share Öppna i ny flik

Rättegång i narkotikamål

2019-06-27

 Kalmar tingsrätt kommer den 1-5 juli 2019 att hålla huvudförhandling i ett större narkotikamål med åtta tilltalade.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten avslår Stockholms stads överklagande - beslut om byggnadsminne är riktigt

2019-06-27

 Länsstyrelsens beslut att förklara Stockholms stadsbibliotek med tillhörande s.k. basarer samt park för byggnadsminne är riktigt, slår kammarrätten i dag fast i en dom. Det innebär att Stockholms stads överklagande avslås.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-06-27

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt ett förhandsbesked eftersom ett svar inte ansågs vara av vikt för sökanden och det inte heller kommit fram att det finns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande.

Share Öppna i ny flik

Man friad från ansvar för innehav av stark laserpekare

2019-06-27

 Mannen hade medgivit innehavet av laserpekaren. Högsta domstolen har beslutat att inte döma mannen med hänvisning till en brist i straffbudets utformning.

Share Öppna i ny flik

Företrädare för skolstiftelse döms för ekonomisk brottslighet

2019-06-27

 Grundaren av stiftelsen döms till fängelse i 4 år och 6 månader för grov trolöshet mot huvudman. grovt bokföringsbrott och grovt penningtvättsbrott. Två företrädare för stiftelsen döms till fängelse i 2 år och 4 månader och en till 2 år och 2 månader för grovt skyddande av brottsling, grovt osant intygande och grovt bokföringsbrott. Samtliga åläggs näringsförbud och skadestånd till stiftelsen.