Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Åtal för försök till mord genom skottlossning i köpcentrum i Kristianstad

2022-03-16

 Tre personer har åtalats vid Kristianstads tingsrätt för försök till mord den 3 augusti 2021. Ytterligare två personer har åtalats för grovt skyddande av brottsling. Huvudförhandlingen äger rum i säkerhetssalen på Rättscentrum i Malmö under tio dagar med början den 28 mars 2022.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer för ytterligare fall av grovt olaga hot

2022-03-16

 Lunds tingsrätt dömde den 22 december 2021 en person för bl.a. försök till mord och nio fall av grovt olaga hot. Hovrätten dömer för grovt olaga hot i ytterligare fyra fall.

Share Öppna i ny flik

Ung man döms till livstids fängelse för mord vid Söderberga allé

2022-03-16

 En enig tingsrätt kommer i ett mål med omfattande Anom-bevisning fram till att en 23-årig man har dödat en annan man genom att skjuta denne flera gånger med en pistol. Mordet begicks på öppen gata mitt i ett tätbebyggt bostadsområde och i princip inför ögonen på den avlidnes flickvän. Mannen döms till livstids fängelse.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-03-15

 Hur ser personer från de rättsvårdande myndigheterna på sina fiktiva kollegor som finns i böcker, på TV och på film? Under tre veckor kommer bloggen att ställa den här frågan till olika yrkeskategorier. Först ut att besvara frågan är åklagarna och domarna.

Share Öppna i ny flik

En tvist mellan ett aktiebolag och dess VD var en arbetstvist

2022-03-15

 Ett aktiebolag väckte en skadeståndstalan mot bolagets tidigare VD. Bolaget fick bifall till sin talan i både tingsrätten och hovrätten. Högsta domstolen har funnit att det var fråga om en arbetstvist och har därför undanröjt hovrättens dom och överlämnat målet till Arbetsdomstolen.

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer 24-årig man för mord

2022-03-15

 I december dömde Eksjö tingsrätt en 24-årig nederländsk medborgare för bl.a. mord till livstids fängelse. Även hovrätten dömer honom för mord, men bestämmer påföljden till fängelse i 18 år. Han utvisas också ur Sverige på obegränsad tid.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-03-14

 En ansökan om förhandsbesked i en skattefråga har avvisats eftersom det inte har ansetts lämpligt att meddela förhandsbesked som avser förhållanden som kan aktualiseras först vid en obestämd tidpunkt långt fram i tiden.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2022-03-11

 Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om kostnadsansvar efter upphävt konkursbeslut i hovrätten

2022-03-11

 Gäldenär fick svara för egen rättegångskostnad i hovrätten på grund av att hon ansågs ha orsakat onödig rättegång.

Share Öppna i ny flik

Både fällande och friande domslut i tingsrättens encrochat-mål

2022-03-11

 13 personer döms till fängelse mellan sex månader och sju år, medan två personer frias helt. Så blir utgången i en omfattande rättegång med information från encrochat som nyligen avslutats i Malmö tingsrätt.