Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom mot läkare i mål om bedrägeri m.m.

2021-07-28

 Göteborgs tingsrätt har meddelat dom i mål B 1417-21 avseende åtal för 7 fall av bedrägeri och osant intygande, grovt brott samt urkundsförfalskning vid 2 tillfällen av en läkare begångna under december 2020 och januari 2021. Tingsrätten dömer läkaren för de åtalade brotten i samtliga fall till fängelse i 1 år.

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts i målet om grovt folkrättsbrott och mord i Iran 1988

2021-07-27

 Den 13 november 2019 häktades en iransk medborgare misstänkt för grovt folkrättsbrott och mord begångna i Karaj, Iran 1988. Åklagaren har idag väckt åtal mot den häktade mannen för den misstänkta brottsligheten.

Share Öppna i ny flik

Prosecution has been brought in the case regarding gross crime against international law and murder committed in Iran during 1988

2021-07-27

 On November 13, 2019 an Iranian citizen was detained on suspicion of gross crimes of international law and murders committed in Karaj, Iran, 1988. The prosecutor has today brought charges against the detainee for the suspected crimes.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har idag häktat en man för grovt vapenbrott och grovt vållande till kroppsskada

2021-07-27

 Den 17 juli 2021 skadades barn vid en skjutning i Visättra i Huddinge kommun. Nu har en 25-årig man häktats av tingsrätten som skäligen misstänkt för grovt vapenbrott och vållande till kroppsskada, grovt brott.

Share Öppna i ny flik

Långa fängelsestraff i dom från Uppsala tingsrätt

2021-07-26

 Långa fängelsestraff döms ut av Uppsala tingsrätt efter omfattande mål om bland annat synnerligen grovt narkotikabrott, förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse samt grova vapenbrott. (Målnummer B 3619-20, B 5817-20 samt B 4494-20).

Share Öppna i ny flik

Fängelsedomar efter våldsamt upplopp i Hjällbo

2021-07-26

 Vid oroligheter på Hjällbo torg den 28 maj i år drabbade två grupperingar samman med varandra och det utbröt slagsmål, vilket ledde till en massiv polisinsats.

Share Öppna i ny flik

Svensk Vodka och Svensk Akvavit behöver inte spädas med svenskt vatten

2021-07-23

 Kammarrätten bedömer att de krav på svenskt vatten och spädning i Sverige som finns i produktspecifikationerna för de geografiska beteckningarna Svensk Vodka och Svensk Akvavit inte överensstämmer med EU-rätten. Kraven ska därför inte vara med.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-07-23

 Regeringen har 22 juli 2021 utnämnt

Share Öppna i ny flik

Grupptalan rörande Smart Energy Sweden Group AB (publ)

2021-07-22

 Vid Vänersborgs tingsrätt har inletts ett mål enligt bestämmelserna i lagen (2002:599) om grupprättegång.

Share Öppna i ny flik

Fällande dom i Allramålet

2021-07-22

 Svea hovrätt har i dag meddelat dom i mål om ekonomisk brottslighet med koppling till Svensk fondservice AB (SFS), numera Allra Pension AB. De fyra åtalade männen, som frikänts i tingsrätten, döms nu till mellan fyra och sex års fängelse. Hovrätten har även beslutat om skadestånd och näringsförbud.