Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-07-08

 Regeringen har den 8 juli 2021 utnämnt

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om omfattande sexualbrott mot barn i Västerort

2021-07-08

 Tingsrätten har idag dömt en 67-årig man till ett långt fängelsestraff för bland annat grova sexualbrott mot barn samt grovt barnpornografibrott. Mål: B 5663–20

Share Öppna i ny flik

Dom i mål angående sexuella övergrepp mot barn

2021-07-07

 Den 9 juli klockan 11:00 meddelar Kalmar tingsrätt dom i mål där en man och en kvinna har åtalats för en stor mängd grova våldtäkter och andra sexuella övergrepp mot barn (mål B 2124-20).

Share Öppna i ny flik

Förvaltare och gode män var inte behöriga att ansöka om äktenskapsskillnad

2021-07-07

 Högsta domstolen har avgjort två mål om förvaltares respektive gode mäns behörighet att ansöka om äktenskapsskillnad för huvudmannens räkning. Domstolen gör bedömningen att förvaltare och gode män endast under vissa förutsättningar har sådan behörighet och att det i målen inte förelegat sådana omständigheter.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord

2021-07-07

 En man döms av Solna tingsrätt till livstids fängelse för mord. Två andra män döms för människorov, rån och grovt vapenbrott till längre fängelsestraff. Mål: B 11064-20 och B 5716-20

Share Öppna i ny flik

Domstolen avvisar Cementas ansökan om täkttillstånd vid Slite på Gotland

2021-07-06

 Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens dom och avvisar Cementa AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet vid Slite på Gotland.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

2021-07-06

 Fråga om en beskattningsbar person som tillhandahåller tjänster utan ersättning inom ramen för ett projekt som finansierats med bidrag, har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till inköp av varor och tjänster som har använts för den beskattningsbara personens tillhandahållanden i projektet. (Mål nr 3795-3796-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6162-6163-19).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av uppgifter

2021-07-06

 Rätt att ta del av uppgifter; fråga om sekretess hindrar att uppgifter lämnas ut till en myndighet. (Mål nr 1208-1210-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4353-20, 4409-20 och 5747-20).

Share Öppna i ny flik

Fyra män döms för sexualbrott mot närstående barn

2021-07-06

 Södertörns tingsrätt har i en dom idag dömt fyra män för bland annat sexualbrott mot barn i åldrarna 4–14 år och för barnpornografibrott.

Share Öppna i ny flik

Rättegången i mål B 8531-21 kommer att inledas tisdag den 6 juli 2021

2021-07-05

 Rättegången i ett mål om bl.a. grovt penningtvättsbrott, synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling kommer att inledas tisdagen den 6 juli 2021