Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål gällande djurplågeri framflyttad

2021-09-21

 Idag skulle dom i mål gällande djurplågeri på Gunillabergs säteri ha meddelats kl 14,00. Domen är framskjuten till den 24 september kl 14,00.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

2021-09-21

 Ett avgörande i fråga om omedelbart omhändertagande enligt lagen om vård av unga kan inte överklagas av en tjänsteman vid socialnämnden.

Share Öppna i ny flik

Åtal för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott

2021-09-20

 Åklagaren har väckt åtal mot en 61-årig man för bl.a. förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott.

Share Öppna i ny flik

En oenig hovrätt ändrar tingsrättens bedömning om våldtäkt i Mariestad

2021-09-20

 Hovrätten dömer en tilltalad till sex månaders fängelse för oaktsam våldtäkt men frikänner två andra tilltalade från åtal om grov våldtäkt.

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling om bland annat försök till mord

2021-09-17

 Tingsrätten höll idag 17 september häktningsförhandling gällande en man som bland annat misstänks ha försök köra på en polisman i samband med ett gripande den 14 september 2021.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-09-17

 Vissa läromedel som tillhandahålls på elektronisk väg har ansetts omfattas av den reducerade mervärdesskattesatsen 6 procent. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-09-16

 Regeringen har den 16 september 2021 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sanktionsavgift

2021-09-16

 Fråga om hur storleken på en sanktionsavgift enligt lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning ska bestämmas. (Mål nr 6143-6144-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7428-19 och 7429-19).

Share Öppna i ny flik

Positivt budgetbesked i Budgetpropositionen 2022

2021-09-15

 I dag släppte regeringen delar av budgetpropositionen, och anslaget Sveriges Domstolar tillförs 535 miljoner kronor för planeringsperioden 2022-2024 i ökade budgetramar.

Share Öppna i ny flik

Reviderad huvudförhandlingsplan i målet mot den s.k. Nytorgsmannen

2021-09-15

 Huvudförhandlingsplanen i målet mot den s.k. Nytorgsmannen har reviderats. Den nya planen bifogas här.