Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

”Knivmordet” i Sollefteå i juni 2022

2022-10-25

 Tingsrätten dömer en person för grov misshandel, grovt vållande till annans död och grovt hemfridsbrott till 5 års fängelse. Ytterligare fem personer döms för delaktighet i gärningen till ungdomsvård, skyddstillsyn respektive fängelse.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-10-25

 Veckans inlägg handlar om grundlagskommittén, bakgrunden till kommitténs uppdrag och några av de frågor som kommittén ska utreda. Det är vår administrativa fiskal Linnea Backman som har skrivit inlägget.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avräkning av utländsk skatt

2022-10-24

 Fråga om avräkning av utländsk skatt kan medges för överskjutande belopp från tidigare år (s.k. carry forward) när den skattskyldige under det beskattningsår som avräkning begärs har utländska inkomster som kan beaktas vid den s.k. spärrbeloppsberäkningen men som inte har beskattats i utlandet. (Mål nr 3829-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4890-20).

Share Öppna i ny flik

Tre män häktade misstänkta för mord i biltunnel vid Södra länken

2022-10-24

 Tingsrätten har idag beslutat om häktning av tre män som är på sannolika skäl misstänkta för mord den 20 oktober 2022.

Share Öppna i ny flik

Tolv klimataktivister döms för sabotage

2022-10-24

 Tingsrätten dömer i dag samtliga tolv åtalade klimataktivister för att de blockerade trafiken på E4 den 29 augusti i år.

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandlingar i mål om skjutning i biltunnel vid Södra länken

2022-10-24

 Tingsrätten håller idag häktningsförhandlingar mot tre personer i mål om mord och grovt vapenbrott den 20 oktober 2022.

Share Öppna i ny flik

Information om huvudförhandlingen i mål om bland annat mord på en tolvårig flicka

2022-10-21

 Den 24 september 2022 kl. 09.30 inleds den del av huvudförhandlingen som gäller bland annat mord på en 12-årig flicka den 2 augusti 2020 i Norsborg.

Share Öppna i ny flik

Ersättning för arbete med överklagande utan uppdrag

2022-10-21

 En offentlig försvarare har rätt till skälig ersättning för arbete som försvararen vidtar i samband med ett överklagande utan uppdrag, om försvararen har haft fog att räkna med att den tilltalade önskade överklaga och därför skulle komma att utfärda en fullmakt till försvararen.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om planavgift vid bygglov

2022-10-21

 Ett bolag fick bygglov för ändrad användning av en fastighet. I samband med det fick bolaget betala en planavgift. Högsta domstolen har nu prövat om kommunen tillämpade rätt taxa vid avgiftsdebiteringen.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2022-10-21

 För att en person som är dömd till utvisning på grund av brott ska få vara fortsatt förvarstagen efter 3 år och 9 månader krävs att det pågår ett relevant och aktivt verkställighetsarbete och att det finns utsikter för verkställighet inom överskådlig tid.