Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bostadstillägg

2023-10-04

 Vid beräkning av återkravsbelopp med anledning av en felaktig utbetalning av bostadstillägg ska det beaktas hur mycket som skulle ha betalats ut i särskilt bostadstillägg om beslutsmyndigheten hade haft korrekt information vid tidpunkten för beviljandet av ersättningen.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt meddelar dom i mål om sprängningar på Södermalm i Stockholm och i Kista

2023-10-04

 Svea hovrätt fastställer i huvudsak tingsrättens dom beträffande sprängningarna på Södermalm i Stockholm och i Kista under januari 2023.

Share Öppna i ny flik

Två års fängelse för att ha knuffat fiskande lastbilschaufför i vattnet

2023-10-04

 Tingsrätten dömer den 22-årige man som förra året knuffade en fiskande lastbilschaufför i vattnet för grov misshandel till två års fängelse. Övriga fyra frikänns då det inte är säkert att de varit delaktiga i 22-åringens planer.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål gällande mord m.m.

2023-10-03

 Åklagaren väckte den 3 oktober åtal mot en person som är misstänkt för mord, som ska ha begåtts under 2011 i Växjö. Huvudförhandling i målet kommer enligt nuvarande planering att hållas i Växjö tingsrätts lokaler under veckorna 41–46.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-10-03

 Vid en ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen medför inte principen om familjens enhet någon separat rätt till flyktingstatus för en utlänning som är familjemedlem till en flykting men som saknar egna skyddsskäl.

Share Öppna i ny flik

Ansökan om överprövning av bussupphandling avslås

2023-10-03

 Region Blekinge genomför en upphandling av busstrafik enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Efter att regionen i januari 2023 tilldelat en av anbudsgivarna kontraktet ansökte en annan anbudsgivare om överprövning av upphandlingen och gjorde gällande vissa brister. Förvaltningsrätten avslår nu ansökan med motiveringen att det sökanden har anfört inte visar att det finns skäl att ingripa i upphandlingen.

Share Öppna i ny flik

Invändning om jäv ogillas i Vetlandamålet (B 1735-23)

2023-10-03

 Ledamöter från Hovrätten för Västra Sverige har idag (den 3 oktober 2023) prövat den jävsinvändning som framställts från en av försvararna och kommit fram till att den ska ogillas. Göta hovrätt planerar därför att hålla huvudförhandling som tänkt, med början i morgon (den 4 oktober 2023). Den som framfört invändningen kan dock anmäla missnöje mot beslutet inom en vecka. Om det görs bestämmer den rätt som fattat beslutet hur det ska få överklagas. Beroende på utfallet i den bedömningen kan det uppkomma hinder mot förhandlingen längre fram.

Share Öppna i ny flik

Invändning om jäv i Vetlandamålet (B 1735-23)

2023-10-03

 En av försvararna i Vetlandamålet kom sent under måndagen (2 oktober 2023) in med en invändning om jäv mot de ledamöter som är tänkta att avgöra målet. Till grund för invändningen anfördes att den åklagare som nu ska ta över målet i hovrätten tidigare varit anställd vid Göta hovrätt och haft arbetsgemenskap med de ledamöter som ska avgöra målet.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-10-03

 I veckans blogginlägg får du veta mer om det framgångsrika utvecklingssamarbetet som Sveriges Domstolar bedriver i Bosnien och Hercegovina sedan några år. Inlägg är skrivet av Fredrik Bohlin som arbetar som domare på Ystad tingsrätt. Här på Södertörns tingsrätt är vi mycket glada över att vi har fått vara med i det här viktiga arbetet.

Share Öppna i ny flik

Södertälje tingsrätt meddelar dom i omfattande mål om människohandel m.m.

2023-09-29

 En 52-årig man som åtalats för människohandel mm döms till fängelse för grova bedrägerier mot sju personer, vilka betalat höga belopp och rest till Sverige från Indien för att bl.a. få arbete här.