Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-09-06

 Fråga om uppgifter i en domstols dom, som har begärts ut med stöd av offentlighetsprincipen, kan hemlighållas med hänvisning till en annan sekretessbestämmelse än den som domstolen i domen har beslutat ska vara fortsatt tillämplig.

Share Öppna i ny flik

Överfallet mot en man på Porsön i Luleå bedöms som mordförsök av hovrätten som därför skärper straffet

2021-09-06

 Hovrätten bedömer att den man som i mars i år trängde in i en lägenhet på Porsön i Luleå och anföll målsäganden med en macheteliknande kniv hade uppsåt att döda. Straffet skärps därför till 12 års fängelse och utvisning på obegränsad tid.

Share Öppna i ny flik

Nästa vecka inleds huvudförhandlingen rörande misstankar mot 17-åring om bl.a. mord i Länsmansgården

2021-09-06

 Åklagaren har väckt åtal mot två personer avseende bland annat mord och medhjälp till mord vid Nya Skolan i Länsmansgården i mars 2020. Även vissa andra åtal involverande ytterligare en person kommer att tas upp under huvudförhandlingen. Rättegången inleds måndagen den 13 september 2021.

Share Öppna i ny flik

Ambassadanställd som förlorar löneförmåner genom att ta emot svenskt barnbidrag kan avstå från att få barnbidraget utbetalat

2021-09-06

 Ambassadanställd som förlorar löneförmåner genom att ta emot svenskt barnbidrag kan avstå från att få barnbidraget utbetalat.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2021-09-06

 En anbudsgivare kan inte kvalificera sig i en reserverad upphandling genom att hänvisa till att en viss organisatorisk enhet inom anbudsgivaren utgör en skyddad verkstad eller ett socialt företag.

Share Öppna i ny flik

Dom om nya Vasahallen i Linköping

2021-09-06

 Mark- och miljööverdomstolen har idag avslagit ansökan om bygglov för den nya Vasahallen i Linköping.

Share Öppna i ny flik

Man döms för mord på Dumme mosse

2021-09-03

 Den 43-årige man som åtalats för bland annat mord vid Dumme mosse, har idag dömts av Jönköpings tingsrätt. Mannen döms i enlighet med åtalet till fängelse i sexton år.

Share Öppna i ny flik

18 års fängelse för mord

2021-09-03

 Tingsrätten dömer en man till 18 års fängelse för att ha mördat sin fru.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord och grov mordbrand

2021-09-03

 Tingsrätten dömer en 27-årig man, som har dödat sin sambo och därefter tänt eld på deras gemensamma bostad, för mord och grov mordbrand. Straffet bestäms till fängelse på livstid.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-09-02

 Regeringen har 2 september 2021: