Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt söker hovrättslagman

2019-05-16

 Hovrätten söker en hovrättslagman till en av domstolens allmänna avdelningar.

Share Öppna i ny flik

Beslut om flytt av högstadieenheter i Partille kommun upphävs

2019-05-16

 Förvaltningsrätten anser att kommunfullmäktige i Partille kommuns beslut den 26 mars 2019 om att flytta två högstadieenheter till en ny skola inte har kommit till på ett lagligt sätt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål mot 17 personer för bl.a. grova bedrägerier med statligt tandvårdsstöd

2019-05-15

 Nu meddelas dom i ett mål där åtal väckts mot 17 personer och ett bolag för bl.a. flera fall av grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott avseende det statliga tandvårdsstödet. Av de åtalade personerna fälls 13 för brott, medan åtalet ogillas mot fyra. Yrkandet mot ett bolag om förverkande av pengar bifalls.

Share Öppna i ny flik

Frikännande dom i uppmärksammat förtalsmål

2019-05-15

 Göteborgs tingsrätt har idag frikänt författaren till essän ”Ska man tala med Nazister?” från påstått förtalsbrott.

Share Öppna i ny flik

Finansinspektionens beslut om sanktionsavgifter ändras

2019-05-15

 Förvaltningsrätten i Stockholm ändrar två beslut om sanktionsavgifter från Finansinspektionen. Avgifterna, som påförts två privatpersoner, är för höga och ska enligt förvaltningsrätten sättas ned.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer tingsrättens dom i mål om mord och mordförsök i Högsbo

2019-05-15

 Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål där en man stått åtalad för bl.a. ett mord och ett mordförsök i Högsbo i mars 2018 och december 2017.

Share Öppna i ny flik

Jävig nämndeman skiljs från sitt uppdrag

2019-05-15

 Göteborgs tingsrätt har idag beslutat att den nämndeman som var jävig i ett mål om brott mot luftfartslagen inte längre ska få vara nämndeman vid tingsrätten. Nämndemannen anses ha agerat så olämpligt att det skulle skada förtroendet för den dömande verksamheten om han fick fortsätta sitt uppdrag.

Share Öppna i ny flik

Åtal mot tre personer som varit medlemmar i en församling i Knutby

2019-05-15

 ?Åtal har idag väckts vid Uppsala tingsrätt mot tre personer som varit medlemmar i den s.k. Knutbyförsamlingen i Uppsala kommun. En person har åtalats för misshandel i flera fall, en för olaga tvång och misshandel och en för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Åklagaren har bedömt att huvudförhandlingen kommer att ta cirka tio dagar. Tingsrätten kan för närvarande inte ge besked...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om återbetalning av kupongskatt

2019-05-15

 Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan om redan den omständigheten att den utländska fonden är en juridisk person innebär att fonden, vid en prövning enligt EUF-fördraget, inte befinner sig i en situation som är jämförbar med den situation som en svensk investeringsfond befinner sig i när det gäller beskattning av utdelningar (Mål nr 3725--3727-18,...

Share Öppna i ny flik

Huvudman frias från åtal för grovt koppleri

2019-05-15

 Tingsrätten har i dag meddelat dom i ett större mål som handlar om bl.a. grovt koppleri, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn och köp av sexuell tjänst. Genom domen frikänns den man som pekats ut som huvudman från misstanken om grovt koppleri och två fall av grov våldtäkt.