Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Fällande dom mot en kvinna för grovt rån och andra grova brott mot mannen när han ville skiljas

2018-12-14

 Tingsrätten har idag dömt en kvinna till fängelse i fem år och sex månader för grovt rån, grovt olaga tvång och försök till grov utpressning. Hon döms för att ha anlitat andra personer för att begå brotten och för att själv ha hjälpt till på olika sätt, bland annat genom att släppa in tre maskerade män i bostaden. Hennes man har i sitt hem utsatts för allvarligt våld och allvarliga hot i syfte...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2018-12-12

 Fråga om ett mål om uppehållstillstånd m.m. kan skrivas av på grund av att klaganden rest ut från Sverige. (UM 12342-18)

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i ett mål från Solna tingsrätt om misshandel

2018-12-12

 Hovrätten ändrar en dom om misshandel från Solna tingsrätt, i vilken tingsrätten frikände en åtalad man bl.a. med hänsyn till att han ansågs komma från en bra familj.

Share Öppna i ny flik

Fällande dom avseende skjutning i Östberga

2018-12-12

 Södertörns tingsrätt har idag dömt en åtalad 35-årig man för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord i tre fall. Påföljden har bestämts till tolv års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-12-12

 Regeringen har den 12 december 2018

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-12-11

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att samtidig avyttring av andelar i flera olika företag mot ersättning i form av andelar i ett annat företag inte utgör ett enda gemensamt andelsbyte enligt bestämmelserna om framskjuten beskattning vid andelsbyten i inkomstskattelagen.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2018-12-11

 Bedöms brott som begås under alkohol- eller narkotikapåverkan annorlunda?

Share Öppna i ny flik

Nobel Center på Blasieholmen.

2018-12-11

 Mark- och miljööverdomstolen avskriver målet om detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Mark- och miljödomstolens dom där detaljplanen upphävs står därmed fast.

Share Öppna i ny flik

Nobel Center på Blasieholmen.

2018-12-11

 Mark- och miljööverdomstolen avskriver målet om detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Mark- och miljödomstolens dom där detaljplanen upphävs står därmed fast.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-12-11

 Dom i mål om rättsprövning av ett regeringsbeslut om fastställelse av vägplan inom Umeå kommun