Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Spädbarn har rätt till insatser 24 timmar per dygn

2018-11-30

 Kammarrätten har bedömt att ett spädbarn har rätt till bistånd i form av hjälp med egenvård, övervakning och omvårdnad dygnet runt för att uppnå en skälig levnadsnivå.

Share Öppna i ny flik

Rätten till domstolsprövning vid en konkurrensrättslig platsundersökning

2018-11-30

 Konkurrensverket kopierade vissa handlingar utan att begära handräckning av Kronofogdemyndigheten. Målet aktualiserar frågan om det svenska regelverket uppfyller Europakonventionens och unionsrättens krav på processuella rättigheter och rätten till en domstolsprövning.

Share Öppna i ny flik

LKAB har inte rätt till avdrag för kapitalförlust

2018-11-30

 Förvaltningsrätten i Luleå har i dag avslagit LKAB:s överklagande av Skatteverkets beslut om avdrag för kapitalförlust på obligationer i gruv-bolaget Northland som försattes i konkurs 2014.

Share Öppna i ny flik

LegalTech+Design @The District Court of Helsingborg 6–8 March 2019

2018-11-29

 Digital transformation will have a substantial impact on judicial systems. In March 2019, the District Court of Helsingborg will host workshops and lectures under the common theme “The Future Court”.

Share Öppna i ny flik

Helsingborgs tingsrätt anordnar konferens för framtidens domstol

2018-11-29

 Med målet att spana in i framtiden för domstolarna håller Helsingborgs tingsrätt i mars nästa år en tredagars-konferens kallad LegalTech+Design @HelsingborgsTR. Deltagare från olika delar av rättsväsendet och Helsingborgs stad har bjudits in.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten meddelar dom i mål om människohandel

2018-11-29

 Onsdagen den 19 december kl.14.00 meddelar tingsrätten dom i mål om människohandel. I samband med att domen meddelas kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande med en sammanfattning av vad tingsrätten har kommit fram till. Sju av de åtta tilltalade är fortfarande frihetsberövade.

Share Öppna i ny flik

Information om den fortsatta huvudförhandlingen i Huskvarnamålet

2018-11-29

 Huvudförhandlingen, som inleddes den 28 november, kommer att fortsätta under ytterligare fem förhandlingsdagar inom stängda dörrar.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling inledd i Huskvarnamålet

2018-11-28

 Tingsrätten har fattat beslut om stängda dörrar. Media och åhörare får lämna salen.

Share Öppna i ny flik

Bolag inom Fortumkoncernen medges ytterligare avdrag om drygt 2 miljarder för koncerninterna räntor

2018-11-28

 Enligt tidigare domar i kammarrätten som gäller beskattningsår 2013 medgavs avdrag för koncerninterna räntekostnader. Det har inte framförts något som gett förvaltningsrätten anledning att se annorlunda på bolagens rätt till avdragen även för åren 2014 och 2015.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i målet med den person som i media benämns som ”kulturprofilen”

2018-11-27

 Måndagen den 3 december kl. 14.00 meddelar hovrätten dom i målet som rör våldtäkt. I samband med att domen meddelas kommer hovrätten att publicera ett pressmeddelande med en sammanfattning av vad hovrätten har kommit fram till. Hovrätten kommer också att hålla en pressträff.