Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

2021-03-10

 Fråga om det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att vid en upphandling av ramavtal med fler än en leverantör inte ange en övre gräns för de kvantiteter som kan avropas från ramavtalet. Om så inte är fallet är även fråga för om under vilka förutsättningar en sådan brist kan anses ha medfört att en leverantör har lidit eller kan komma att lida skada. (Mål nr 196-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6433-20).

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-03-09

 Veckans inlägg handlar om ombud i tvistemål. Måste man ha ett ombud när man är part i ett sådant mål? Vilka krav ställer lagen på den som är ombud? Kan domstolen hjälpa den part som inte har ett ombud? Domaren Cecilia Mörner har skrivit inlägget.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-03-09

 Migrationsdomstolens skyldighet till utredning och individuell prövning i asylmål.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2021-03-09

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål

Share Öppna i ny flik

Dom i mål gällande hantering av batterikross, s.k. Black Mass

2021-03-09

 Göta hovrätt har idag meddelat dom i ett mål angående grovt miljöbrott som avsett hantering av batterikross, s.k. Black Mass

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2021-03-09

 

Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Länk till den engelskspråkiga webbplatsen:

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål mot sex personer avseende grovt vapenbrott och försök till mord m.m.startar den 18 mars

2021-03-08

 Åklagaren har väckt åtal mot sex personer avseende grovt vapenbrott, försök till mord med mera. Huvudförhandling kommer att hållas i Attunda tingsrätt under 20 dagar med start den 18 mars 2021. En av dagarna är reservdag. En detaljerad huvudförhandlingsplan kommer att upprättas snarast möjligt. Planen är preliminär och kan komma att ändras med kort varsel.

Share Öppna i ny flik

Kvinnan från som tog med sitt barn till Syrien döms till tre års fängelse

2021-03-08

 Enligt en dom från Lunds tingsrätt idag döms den kvinna som år 2014 reste till IS-kontrollerat område i Syrien med sin son för grov egenmäktighet med barn till tre års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Tingsrättens dom i åtalet om mord på en personlig assistent

2021-03-05

 Tingsrätten har idag dömt den kvinna som åtalats för att ha berövat livet på en personlig assistent i september 2020 för mord till fängelse 18 år.

Share Öppna i ny flik

Verksamhetsberättelse

2021-03-05

 Tingsrättens verksamhetsberättelse för 2020