Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisning

2021-05-21

 Bostadsbidrag; fråga om allmänna ombudet för socialförsäkringen får överklaga ett domstolsavgörande när domstolen har bifallit allmänna ombudets yrkande. (Mål nr 4791-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 834-20).

Share Öppna i ny flik

Inför huvudförhandling i mål om grov våldtäkt mm i bland annat Täby kommun

2021-05-21

 Information om stängda dörrar i mål B 534-21

Share Öppna i ny flik

SAS ska betala ersättning med anledning av pilotstrejken 2019

2021-05-21

 Tidigare i år meddelade EU-domstolen, efter en begäran om förhandsavgörande från Attunda tingsrätt, att den sju dagar långa pilotstrejken under våren 2019 inte utgjorde en ersättningsbefriande extraordinär omständighet enligt EU:s flygpassagerarförordning. När handläggningen av målet återupptogs vid Attunda tingsrätt medgav SAS motpartens talan. Tingsrätten förpliktar därför SAS att betala begärd ersättning för den inställda flygningen. Det meddelar Attunda tingsrätt i en dom i dag.

Share Öppna i ny flik

Dom avseende förberedelse till mord m.m.

2021-05-21

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett mål som rör bl.a. stämpling och förberedelse till mord där fem personer stått åtalade. Tingsrätten har dömt två personer för förberedelse till mord till fängelse i sju respektive fem och ett halvt år.

Share Öppna i ny flik

Ett eller två vapenbrott?

2021-05-20

 Samtidigt innehav av vapen på två olika platser har bedömts som endast ett vapenbrott. Det förhållandet att vapnen förvarades på olika platser har ansetts försvårande vid bedömningen av straffvärdet.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-05-20

 Regeringen har den 20 maj utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Dom i 24Money-målet

2021-05-20

 Hovrätten har i dag meddelat dom mot tre personer som åtalats för grov ekonomisk brottslighet under åren 2012–2017 (det s.k. 24-Moneymålet). Hovrätten dömer för ytterligare fall av grovt bokföringsbrott samt även för grov trolöshet mot huvudman och grov oredlighet mot borgenärer. Påföljderna för de tre tilltalade skärps och bestäms till fängelse i ett år, tre år respektive tre år och sex månader. De dömda åläggs också näringsförbud under tre år respektive fem år.

Share Öppna i ny flik

Nytt justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen

2021-05-20

 Regeringen har utnämnt Linda Haggren till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-05-19

 Fråga om överklagbarhet av Migrationsverkets beslut eller ställningstagande i ärende om uppehållstillstånd för utlänning som utvisats på grund av brott.

Share Öppna i ny flik

Livstidsstraff för mord och mordförsök vid Långbergsskolan i Nyköping

2021-05-19

 Nyköpings tingsrätt har idag dömt en 24-årig man för mord och två mordförsök i september 2020 invid Långbergsskolan i Nyköping till livstids fängelse. En 21-årig man har dömts för skyddande av brottsling, grovt brott, till fängelse i fem månader. En 24-årig kvinna, också åtalad för skyddande av brottsling, grovt brott, har frikänts.