Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandlingar i mål om skottlossning i centrala Jönköping

2019-02-27

 Tingsrätten har mottagit sex häktningsframställningar gällande försök till mord i Jönköping natten mot den 24 februari 2019

Share Öppna i ny flik

Dom i mål mot läkare åtalad för försäljning av narkotika

2019-02-27

 Stockholms tingsrätt har i dag dömt en läkare till fängelse för omfattande försäljning av narkotikaklassade tabletter. En läkare har rätt att förskriva sådana tabletter men i detta fall har förskrivningarna inte varit medicinskt motiverade och har skett i en sådan omfattning och dessutom mot så hög ersättning att tingsrätten har bedömt hanteringen som grovt narkotikabrott.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården

2019-02-27

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är förhindrad att pröva en anmälan om återkallelse av legitimation på grund av att en fastställd prövotidsplan inte följs, när beslutet om prövotid gäller omedelbart men inte har vunnit laga kraft (Mål nr 6726-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5431-18).

Share Öppna i ny flik

Beslut om RPU i målet om mord på en ung kvinna i Hökarängen

2019-02-26

 Efter avslutad huvudförhandling har tingsrätten idag kommit fram till att det finns övertygande bevisning om att den åtalade mannen har begått den i målet åtalade gärningen. Tingsrätten har vidare beslutat att mannen ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning (RPU), eftersom det föreslås i ett läkarintyg. Tingsrätten anser att undersökningen kan få betydelse för bestämmande av brottspåföljd.

Share Öppna i ny flik

Får journalister skriva vad som helst? Nytt blogginlägg!

2019-02-26

 I veckans blogginlägg skriver tingsfiskalen Mattias Kumlien om sin tid hos Allmänhetens Pressombudsman.

Share Öppna i ny flik

Domen i det s.k. högskoleprovsmålet har överklagats till hovrätten

2019-02-26

 Domen i det s.k. högskoleprovsmålet (Norrköpings tingsrätts mål B 1296-18) har överklagats av flera av de tilltalade som dömdes av tingsrätten. Även åklagaren har överklagat domen.

Share Öppna i ny flik

Skada som uppkommit genom skogsbranden i Västmanland 2014 har ansetts vara skada i följd av trafik

2019-02-26

 I juli 2014 utbröt en mycket omfattande skogsbrand i Västmanland. Den orsakades av ett skogsfordon som utförde markberedningsarbete på ett kalhygge. Högsta domstolen har kommit fram till att en fastighetsägares skada har uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2019-02-25

 Ett beslut om åtalsförordnande har ansetts inte avse en civil rättighet eller skyldighet enligt artikel 6. 1 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EKMR.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

2019-02-25

 Bostadsrättsföreningen har installerat solceller på taken till föreningens byggnader. Den överskottsel som inte förbrukas i de egna byggnaderna säljs externt. Den fråga i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om installationen har ett sådant samband med byggnadernas användning som bostäder att föreningen, på grund av avdragsförbudet för...

Share Öppna i ny flik

Skiljedom i en investeringsskyddstvist står till största del fast

2019-02-22

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål om ogiltighet och klander av skiljedom mellan Republiken Polen och ett bolag från Luxemburg. Hovrättens dom innebär att Polens talan till största del avslås, vilket innebär att Polen är skyldigt att betala ett skadestånd på cirka 1,5 miljarder kr till bolaget från Luxemburg.