Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-05-31

 När Migrationsverket har upphävt en Schengenvisering och Polismyndigheten har fattat ett beslut om avvisning ska ett överklagande av avvisningsbeslutet prövas av Migrationsverket som första instans.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2019-05-31

 Försäkringskassans ställningstagande att inte längre betala ut assistansersättning direkt till en viss assistansanordnare utgör inte ett överklagbart beslut.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ersättning för vårdkostnader

2019-05-31

 Fråga om vilken betydelse det fria vårdvalet har för rätten till ersättning för kostnader för vård i ett annat land inom EES-området.

Share Öppna i ny flik

Tidpunkt för beslut i det s.k. Högskoleprovsmålet

2019-05-29

 Domen i det s.k. Högskoleprovsmålet (Norrköpings tingsrätts mål B 1296-18) har överklagats av flera av de tilltalade som dömdes av tingsrätten. Även åklagaren har överklagat domen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2019-05-29

 Fråga om en försäkrad i ett visst fall har rätt att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) efter det att hon avbrutit sina studier en kortare tid före beräknad förlossning (Mål nr 1961-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 843-18).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2019-05-29

 Fråga om en försäkrad, som varit tjänstledig från sitt arbete för studier, i visst fall har rätt att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) efter det att hon avbrutit sina studier en kortare tid före beräknad förlossning (Mål nr 1962-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 126-18).

Share Öppna i ny flik

Kammarkollegiets IT-upphandlingar ska göras om

2019-05-28

 Förvaltningsrätten har idag beslutat att två av Kammarkollegiets upphandlingar avseende ramavtal för konsulttjänster inom IT-området ska göras om då upphandlingsunderlaget utformats i strid med likabehandlingsprincipen.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingsplan beträffande mordmål i Enskededalen

2019-05-28

 Huvudförhandlingen i målet beträffande mord den 16 december 2018 i Enskededalen. kommer att inledas den 3 juni 2019 kl. 09.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om efterlevandeförmån

2019-05-28

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att en skada till följd av en olyckshändelse som inträffat i samband med intag av mat på arbetsplatsen under ett måltidsuppehåll har sådant samband med arbetet att det är fråga om en arbetsskada.

Share Öppna i ny flik

Föräldrar döms för allvarliga omsorgsbrister, B 5538-18

2019-05-28

 Tingsrätten har i dag dömt två föräldrar för vållande till kroppsskada, grovt brott, sedan de inte gett sitt barn tillräckligt med näring och därmed orsakat att barnet svultit. Eftersom de inte överlämnade barnet efter att det omhändertagits enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) döms de också för egenmäktighet med barn, grovt brott. För den ena föräldern har påföljden...