Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-01-17

 I rapporten ”Aldrig hört ordet … – vaddå rättsstat?” kommer det fram att sistaårselever på gymnasiet brister i sina kunskaper om vad en rättsstat är. Intresset för frågorna hos skoleleverna som tingsrätten träffar är däremot stort. Det är många gånger just domstolarnas självständighet och oberoende som skoleleverna tycker är intressanta och vill veta mer om. I veckans inlägg berättar vi mer om vad tingsrätten tar upp när vi träffar skolelever.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten meddelar dom i mål om bl.a. försök till mord i centrala Malmö

2023-01-17

 Tingsrätten frikänner en 21-årig man från försök till mord och försök till grov misshandel. Mannen döms i stället för misshandel tillsammans med en annan 21-årig man. En 25-årig kvinna döms för skyddande av brottsling. En tredje man frias helt.

Share Öppna i ny flik

Attunda tingsrätt uppdaterar sina riktlinjer för det digitala förordnandesystemet

2023-01-16

 Tingsrätten uppdaterar sina riktlinjer för det digitala förordnandesystemet. De nya riktlinjerna börjar gälla den 16 januari 2023.

Share Öppna i ny flik

Pressträff i samband med dom i mål om grovt spioneri m.m.

2023-01-16

 Dom i målet meddelas den 19 januari 2023 kl. 11.00. I samband med det kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande och något senare hålla en pressträff.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål kopplat till händelse då 12-årig flicka sköts till döds

2023-01-16

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett mål mot nio män gällande bland annat försök till mord, medhjälp till försök till mord och förberedelse till mord under perioden den 2 augusti till den 30 november 2020.

Share Öppna i ny flik

Dom i det stora narkotikamålet vid Uppsala tingsrätt skjuts upp

2023-01-13

 Tingsrätten har idag beslutat, med ändring av vad som tidigare bestämts, att domen kommer att meddelas torsdagen den 26 januari 2023 kl. 14.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om föräldrapenning

2023-01-13

 I ett mål om rätten till föräldrapenning har Högsta förvaltningsdomstolen prövat en fråga om tillämpningen av en föreskrift om sjukpenninggrundande inkomst.

Share Öppna i ny flik

Tingsdag på Hässleholms tingsrätt

2023-01-13

 Hässleholms tingsrätt har i dag välkomnat verksamhetsåret 2023.

Share Öppna i ny flik

Statens servicecenter och Domstolsverket i samverkan för ökad service till medborgare

2023-01-13

 Under 2023 kommer parter och vittnen i en förhandling kunna delta på distans via videolänk från ett statligt servicekontor. Tjänsten kommer i ett första skede att finnas tillgänglig vid nio servicekontor i landet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd åt asylsökande enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

2023-01-13

 Migrationsverket hade rätt att ändra ett gynnande beslut om bistånd till asylsökande när en grundläggande förutsättning för att utge biståndet inte länge förelåg.