Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer tingsrättens dom i ett mål där en tidigare polisman frikänts från ansvar för våldtäkt

2021-03-26

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål där en tidigare polisman i Örebro åtalats för våldtäkt, tjänstefel, dataintrång och brott mot tystnadsplikten m.m. Hovrätten, som endast prövat våldtäktsåtalet, anser att åklagaren inte har bevisat att målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation eller av någon annan anledning inte deltagit frivilligt.

Share Öppna i ny flik

Hinder mot att tillämpa en bestämmelse i den svenska alkohollagen

2021-03-26

 Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att den s k bildregeln i den svenska alkohollagen strider mot EU-rätten. Det föreligger därför hinder för domstolen att tillämpa bildregeln för att förbjuda marknadsföring från en svensk producent av alkoholdrycker på sätt som Konsumentombudsmannen (KO) yrkat. Domstolen har istället, enligt ett alternativt yrkande från KO, tillämpat en annan regel i alkohollagen. Två av de ifrågasatta marknadsföringsinläggen har därför tillåtits, medan fyra har förbjudits.

Share Öppna i ny flik

Pandemins påverkan på rättsväsendet

2021-03-26

 Brottsförebyggande rådet (Brå) har idag publicerat en rapport där man undersökt hur rättsväsendets arbete med att utreda och klara upp anmälda brott har påverkats av den pågående pandemin.

Share Öppna i ny flik

Beslut i häktesfrågan i det stora narkotikamålet

2021-03-25

 Tingsrätten har idag beslutat att två personer åtalade för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse ska kvarbli i häkte till dess annat beslut eller dom meddelas. Huvudförhandlingen pågår fram till midsommarveckan. Kommande vecka påbörjas den del som gäller synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

Share Öppna i ny flik

Rättegång om skjutningar i Norrköping

2021-03-25

 Rättegång om skjutningar i Norrköping hålls vecka 14-20 2021 Åklagaren har idag väckt åtal mot totalt 6 personer för bl.a. mord och försök till mord den 9 april 2020 samt mord och framkallande av fara för annan den 5 december 2019 i Norrköping. Bevisningen innefattar bl.a. krypterad kommunikation, s.k. Encrochattar.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om återkrav av stöd

2021-03-25

 Fråga om överklaganden av beslut om återkrav av stöd ska prövas av allmän förvaltningsdomstol, trots uttryckliga överklagandeförbud i tillämpliga förordningar.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2021-03-25

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nummer UM 2383-21.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare en person åtalad i målet rörande skjutningen i Gamlestaden

2021-03-25

 Den man som nu åtalas har länge varit misstänkt i målet. Åklagaren har i väntat på besked om tillstånd från spanska myndigheter för att kunna väcka åtal. Mannen har varit häktad i ett annat mål vid tingsrätten och han dömdes under gårdagen för grovt narkotikabrott till fängelse 5 år och 6 månader.

Share Öppna i ny flik

Spelbolagets begäran om förbud mot tillämpning av Covid 19-förordning avvisas

2021-03-24

 Ett spelbolag begärde ett omedelbart beslut av domstolen om att en förordning inte skulle tillämpas mot bolaget. Eftersom denna begäran ansågs innebära s.k. abstrakt normprövning kunde den inte tas upp till prövning.

Share Öppna i ny flik

Ökat förtroende för domstolarna

2021-03-24

 När förtroendet för samhällsinstitutioner, medier, politiska partier och företag mäts placerar domstolarna sig på en fjärde plats i kategorin samhällsinstitutioner. Det visar mätningen Förtroendebarometern som nyligen presenterades av Medieakademin.