Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om punktskatt

2021-05-10

 Vid prövningen av om rekvisitet ”avsedd för varaktigt bruk” i lagen om skatt på plastbärkassar är uppfyllt, har det förhållandet att en kasse är tillverkad av fullt nedbrytbart material inte kunnat tillmätas betydelse. Förhandsbesked om punktskatt.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål där det åberopats EncroChat-bevisning

2021-05-07

 Svea hovrätt har i dag meddelat dom i mål nr B 3203-21 som gäller ett åtal för grovt vapenbrott. Eskilstuna tingsrätt dömde den tilltalade för brottet till fängelse i tre år och nio månader. Hovrätten har genom sin dom frikänt den tilltalade.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten meddelar dom i mål om försök till mord i en tvättstuga på Lidingö

2021-05-07

 Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i målet om ett brutalt överfall på en kvinna i en tvättstuga i ett bostadsområde på Lidingö. En byggarbetare som arbetade i området döms för försök till mord till fängelse i 14 år.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har i dag meddelat dom i mål om morden på Ramels väg och Docentgatan

2021-05-07

 Efter en omfattande huvudförhandling har tingsrätten i dag dömt en 29-årig man för anstiftan av mord och anstiftan av försök till mord till fängelse på livstid. Mannen har även dömts för grovt penningtvättsbrott. Samtidigt har en 28-årig man dömts för medhjälp till mordet på Ramels väg till fängelse i åtta år och sex månader. En 27-årig man som var åtalad för medhjälp till mordet på Ramels väg har frikänts.

Share Öppna i ny flik

Långa fängelsestraff i mål om omfattande momsbedrägerier

2021-05-06

 Tingsrätten har idag dömt sju personer till långa fängelsestraff för flera fall av grovt skattebrott och grov näringspenningtvätt i ett mål om momsbedrägerier genom s.k. karusellhandel med mobiltelefoner och osanna fakturor. Åtalet ogillas helt mot en person och delvis mot två. Ett bolag åläggs företagsbot.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i det s.k. akupunkturmålet 17 och 18 maj

2021-05-06

 Hovrättens huvudförhandling i mål nr B 711-20 gällande åtal om vållande till annans död, grovt brott, i Värnamo kommer att pågå den 17 och 18 maj 2021. Förhandlingen kommer att genomföras i hovrättens lokaler. Under den första förhandlingsdagen kommer parterna att hålla sina sakframställningar och inspelningar av förhören i tingsrätten kommer att spelas upp. Den andra förhandlingsdagen kommer att ägnas åt förhör, åt genomgång av personalia och åt parternas slutanföranden. Förhandlingen är öppen för press och allmänhet, men vissa delar av förhandlingen kan komma att hållas inom stängda dörra...

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen upphäver detaljplanen för Gröna Lunds utbyggnad.

2021-05-06

 Detaljplanen för Gröna Lunds utbyggnad upphävs med hänvisning till att planen strider mot riksintresset för Nationalstadsparken.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt samt ersättning för kostnader

2021-05-06

 Målen gäller avdrag för räntor som har betalats till ett koncernbolag i ett annat EU-land samt ersättning för kostnader i underinstanserna. Med hänvisning till Högsta förvaltningsdomstolens dom den 22 mars 2021 i mål nr 4849-18 och 4850-18 anser domstolen att det finns skäl att meddela prövningstillstånd i den del av målen som avser inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Ny domarutnämning

2021-05-06

 Regeringen har den 6 maj utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Systembolagets monopol hindrar inte e-handel av vin från Danmark

2021-05-06

 Patent- och marknadsdomstolen har i dag meddelat en dom i ett marknadsföringsmål mellan Systembolaget och det danska bolaget Vivino ApS. I målet har domstolen haft anledning att pröva frågan om Vivinos verksamhet strider mot det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker.