Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-04-06

 Med jämna mellanrum besöker bloggen tidigare notarier för att se vad de arbetar med i dag och hur de ser tillbaka på notarietiden. Nu har turen kommit till Tomas Jönsson som satt ting på Södertörns tingsrätt från våren 2013 till hösten 2014.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

2021-04-06

 Stöd och service till vissa funktionshindrade; fråga om ett utökat behov av personlig assistans för tid när den enskilde varit hemma från verksamhet på grund av sjukdom, som inte har samband med den enskildes funktionsnedsättning, kan anses falla inom normalt föräldraansvar. (Mål nr 5505-20, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 3039-19)

Share Öppna i ny flik

Man häktad misstänkt för mord i Höör

2021-04-02

 Tingsrätten har i dag beslutat att häkta en man i 25-årsåldern som på sannolika skäl misstänkt för mord i Höör den 29–31 mars 2021. Åklagaren ska väcka åtal senast den 16 april 2021 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling i mål angående misstänkt mord i Höör

2021-04-02

 Åklagaren har gett in en häktningsframställan mot en man i 25-årsåldern. Enligt häktningsframställan är mannen misstänkt för mord i Höör den 29–31 mars 2021 . Lunds tingsrätt kommer att hålla häktningsförhandling i målet den 2 april 2021 kl. 14.00 i tingsrättens lokaler.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-04-01

 Kvotflykting undantagen från försörjningskravet när det på grund av särskilda omständigheter är objektivt sett ursäktligt att ansökan om familjeåterförening lämnas in efter att tremånadersfristen har löpt ut.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen har prövat omfattningen av utvidgat förverkande

2021-04-01

 

Ett utvidgat förverkande kan ske av egendom eller dess värde hos personer som döms för vissa slag av brott om egendomen anses utgöra utbyte av brottslig verksamhet, utan att det behöver klargöras vilken. Avsikten är att exempelvis dyra kapitalvaror, lyxartiklar och stora penningsummor som påträffas under omständigheter som talar för att de inte har kunnat anskaffas på laglig väg ska kunna förverkas utan att det behöver bevisas att de härrör från ett visst brott. Ett lägre beviskrav än...

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i målet rörande försök till mord på en man från Tjetjenien i Gävle i februari 2020

2021-04-01

 Hovrätten för Nedre Norrland har idag fastställt Gävle tingsrätts dom avseende skuldfrågan mot den man som vid tingsrätten dömdes för försök till mord men ändrat domen mot den åtalade kvinnan som nu döms för medhjälp till grov misshandel. När det gäller påföljderna har hovrätten skärpt straffet för mannen till 12 års fängelse och för kvinnan bestämt straffet till fängelse i 1 år och 6 månader.

Share Öppna i ny flik

12 års fängelse för grova sexualbrott mot barn

2021-04-01

 Tingsrätten dömer en man i 45-årsåldern för ett stort antal grova sexualbrott mot barn. Straffet bestäms till fängelse 12 år.

Share Öppna i ny flik

Ett fall av Covid i Gamlestaden-målet

2021-03-31

 Under eftermiddagen har tingsrätten fått besked om att en tilltalad i målet testat positivt för Covid 19.

Share Öppna i ny flik

Södertörns tingsrätt avslår begäran om att avvisa Encrobevisning

2021-03-31

 Tingsrätten har idag beslutat att avslå begäran om att avvisa åklagarens bevisning i det s.k. Encro-målet.