Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i det stora narkotikamålet fortsätter som planerat

2021-04-13

 Tingsrätten har igår den 12 april 2021 beslutat att avslå en tilltalads begäran att göra ett uppehåll i huvudförhandlingen med anledning av de kompletterande förundersökningsåtgärder som åklagaren har beslutat om i anslutning till åtalspunkten 1. Huvudförhandlingen fortsätter därför som planerat.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-04-12

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisat ansökningen då det inte kunde anses vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att frågeställningen besvarades genom ett förhandsbesked.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om bl.a. synnerligen grov narkotikasmuggling

2021-04-12

 Åklagare har den 31 mars 2021 väckt åtal mot sex personer med påstådda kopplingar till ett kriminellt nätverk i Södertälje.

Share Öppna i ny flik

Dom i husbilsmålet

2021-04-09

 De två åtalade i husbilsmålet döms enligt åtalet för tio fall av grovt bedrägeri, ett bedrägeri och ett penningtvättsbrott. Mannen döms till fyra års fängelse och kvinnan, som haft en mer underordnad roll, får två års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Muntlig förhandling i mål om 5G-tillstånd

2021-04-09

 Förvaltningsrätten i Stockholm kommer den 21–23 april 2021 att hålla muntlig förhandling i två mål som rör 5G-tillstånd. Parterna i målen är Huawei Technologies Sweden AB och Post- och telestyrelsen.

Share Öppna i ny flik

Förhandling i mål om sexuella övergrepp mot barn inleds 19 april

2021-04-09

 Idag, senast klockan 11.00, förväntas åtal inkomma till tingsrätten i målet där en man och en kvinna suttit häktade sedan förra sommaren misstänkta för en stor mängd sexuella övergrepp mot barn. Den tredje misstänkta i målet, en kvinna, är inte frihetsberövad.

Share Öppna i ny flik

Nej till Muminpark på Skutberget i Karlstad

2021-04-08

 Enligt förvaltningsrätten anses beslutet om temaparken inte röra en kommunal angelägenhet och strider dessutom mot bestämmelserna om stöd till enskild näringsidkare. Beslutet har därför upphävts.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ersättning för arbetsresor

2021-04-08

 Fråga om under vilka förutsättningar som en försäkrad har rätt till ersättning för arbetsresor.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-04-08

 Regeringen har den 8 april utnämnt:

Share Öppna i ny flik

När byggnad på ofri grund blir fastighetstillbehör

2021-04-08

 Äganderätten till en byggnad på ofri grund har övergått till de personer som äger den fastighet där byggnaden finns. Även om byggnaden och fastigheten ägs med olika andelar blir byggnaden tillbehör till fastigheten.