Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dykningar vid Estonia kan prövas enligt svensk lag

2022-02-15

 Hovrätten kommer fram till att de dykningar som skedde vid Estonia i september 2019 kan prövas enligt Estonialagen. Eftersom tingsrätten inte har prövat alla de invändningar som framfördes av de tilltalade har hovrätten beslutat att målet ska prövas av tingsrätten på nytt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-02-11

 Aktier i ett fåmansföretag har ansetts kvalificerade sedan verksamheten överlåtits till en närståendes bolag genom en s.k. ersättningsetablering. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Tolv personer döms för brottslighet med kopplingar till ett växlingskontor och kriminella nätverk

2022-02-11

 Tingsrätten dömer tolv personer i ett mål rörande främst penningtvättsbrott och narkotikabrottslighet med kopplingar till växlingskontoret Worldexchange Stockholm AB och kriminella nätverk. Elva av personerna döms till fängelse.

Share Öppna i ny flik

Inte visat att korttidsstöd ska betalas tillbaka på grund av beslut om vinstutdelning

2022-02-11

 Förvaltningsrätten har prövat ett mål om återkrav av korttidsstöd på grund av beslut om vinstutdelning. Förvaltningsrätten har ansett att endast ett beslut om vinstutdelning inte är tillräckligt för en helhetsbedömning av ett bolags ekonomiska situation.

Share Öppna i ny flik

Domstolsverket med och bygger Sveriges digitala infrastruktur

2022-02-11

 Domstolsverket är en av tolv myndigheter som fått i uppdrag av regeringen att tillsammans skapa förutsättningar för digital infrastruktur för informationsutbyte. Arbetet leds och samordnas av Myndigheten för digital förvaltning.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om mord

2022-02-11

 Åklagaren har väckt åtal mot den kvinna som varit häktad sedan den 14 november 2021, misstänkt för dråp i Gislaveds kommun. Åklagaren har i samband att åtal väckts justerat rubriceringen till mord. Huvudförhandling kommer att inledas den 16 februari 2022 kl. 09,00 och beräknas pågå i tre dagar.

Share Öppna i ny flik

Södertörns tingsrätt har idag beslutat att återkalla förordnandet som offentlig försvarare för en advokat

2022-02-11

 Det var den 29 januari i år som advokaten, som är förordnad som offentlig försvarare för en person som är misstänkt för allvarlig brottslighet, besökte sin klient på häktet iförd en tröja med uppenbart Hells Angels-relaterade tryck. Advokaten uppmanades av häktespersonalen att ta av sig tröjan, vilket han gjorde. Händelsen anmäldes till åklagare, som i sin tur har gett in en anmälan till tingsrätten för prövning av om advokaten ska få vara kvar som offentlig försvarare i målet. Advokaten har gett in ett yttrande till tingsrätten.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2022-02-11

 Migrationsverket har inte rätt att föra talan mot beslut om förordnande av offentligt biträde.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-02-10

 Regeringen har den 10 februari utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Dom i mål B 12529-21 rörande den händelse där två barn blev skottskadade i Visättra, Flemingsberg, meddelas den 15 februari 2022 kl 11.00

2022-02-10

 Tingsrätten har beslutat att skjuta upp domen. Domen kommer därför istället att meddelas den 15 februari 2022 kl 11.00 genom att hållas tillgänglig på tingsrättens kansli, avdelning 3. Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till domstolshandläggaren Wendela Wedenryd på mejladressen sodertorns.tingsratt.avdelning3@dom.se. Utskrifter av domen kommer att debiteras enligt 16 § avgiftsförordningen (1992:191).