Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om påföljd för fastighetsmäklare

2018-09-20

 En registrerad fastighetsmäklare omfattas av fastighetsmäklarlagen i sin yrkesverksamhet som fastighetsmäklare. Fastighetsmäklarlagen och dess krav på god fastighetsmäklarsed gäller även uppdrag att upprätta köpehandlingar (s.k. skrivuppdrag) som en registrerad fastighetsmäklare åtar sig utan samband med en förmedling.

Share Öppna i ny flik

16 års fängelse för mord i koloniområde

2018-09-20

 Göteborgs tingsrätt har idag dömt den 25-årige man som stått åtalad för att ha mördat en 32-årig man i ett koloniområde i Kortedala den 29 december 2017. Tingsrätten avfärdar 25-årigens invändning om att han ska agerat i nödvärn och dömer mannen för mord och vapenbrott till 16 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Gränsdragningen mellan grov och synnerligen grov narkotikasmuggling

2018-09-19

 En kurir som smugglat ca 20 kg metamfetamin till Sverige döms för grov narkotikasmuggling till fängelse i fem år och sex månader. Genom domen ger Högsta domstolen ytterligare vägledning när det gäller gränsdragningen mellan grov och synnerligen grov narkotikabrottslighet.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2018-09-18

 I veckans blogginlägg skriver rådmannen Fredrik Schedin om varför han valde att byta bana och lämna advokatyrket för en tillvaro som domare på Södertörns tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Domstolsverket stödjer ENCJ:s beslut om Polen

2018-09-18

 Det europeiska nätverket för domstolsadministrationer, ENCJ, har stängt av det polska rådet för domstolsväsendet. Domstolsverket deltar som observatör i nätverket och delar organisationens oro för utvecklingen i Polen.

Share Öppna i ny flik

Man döms för mord, mordförsök och grov misshandel

2018-09-18

 Eksjö tingsrätt dömer idag en man för mord, mordförsök och grov misshandel. Mannen döms till 18 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-09-18

 En persons aktier i ett fåmansföretag har ansetts vara kvalificerade då ägarna i ett annat fåmansföretag inte har ansetts vara utomstående ägare på grund av att företagen bedriver samma eller likartad verksamhet i form av fondförvaltning.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om överprövning av avtals giltighet

2018-09-18

 Fråga om det är motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att förordna att ett avtal, som trots att det har förklarats ogiltigt, ändå ska bestå (Mål nr 2768-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2751-17).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skjutning i Bromma i november 2017

2018-09-18

 En man sköts i november 2017 till döds med ett automatvapen efter en kort biljakt på Bällstavägen i Bromma. Hovrätten har i dag meddelat dom i målet. Hovrätten frikänner den person som i tingsrätten dömdes för mord och framkallande av fara för annan. Hovrätten frikänner även den person som i tingsrätten dömdes för medhjälp till mord.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-09-17

 Fråga om en myndighet kan avslå en begäran om utlämnande av allmänna handlingar med hänvisning till att handlingarna är i ett sådant skick att de skulle förstöras vid ett utlämnande. (Mål nr 3514-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4101-18).