Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

16 års fängelse för mord i koloniområde

2018-09-20

 Göteborgs tingsrätt har idag dömt den 25-årige man som stått åtalad för att ha mördat en 32-årig man i ett koloniområde i Kortedala den 29 december 2017. Tingsrätten avfärdar 25-årigens invändning om att han ska agerat i nödvärn och dömer mannen för mord och vapenbrott till 16 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Gränsdragningen mellan grov och synnerligen grov narkotikasmuggling

2018-09-19

 En kurir som smugglat ca 20 kg metamfetamin till Sverige döms för grov narkotikasmuggling till fängelse i fem år och sex månader. Genom domen ger Högsta domstolen ytterligare vägledning när det gäller gränsdragningen mellan grov och synnerligen grov narkotikabrottslighet.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2018-09-18

 I veckans blogginlägg skriver rådmannen Fredrik Schedin om varför han valde att byta bana och lämna advokatyrket för en tillvaro som domare på Södertörns tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Domstolsverket stödjer ENCJ:s beslut om Polen

2018-09-18

 Det europeiska nätverket för domstolsadministrationer, ENCJ, har stängt av det polska rådet för domstolsväsendet. Domstolsverket deltar som observatör i nätverket och delar organisationens oro för utvecklingen i Polen.

Share Öppna i ny flik

Man döms för mord, mordförsök och grov misshandel

2018-09-18

 Eksjö tingsrätt dömer idag en man för mord, mordförsök och grov misshandel. Mannen döms till 18 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-09-18

 En persons aktier i ett fåmansföretag har ansetts vara kvalificerade då ägarna i ett annat fåmansföretag inte har ansetts vara utomstående ägare på grund av att företagen bedriver samma eller likartad verksamhet i form av fondförvaltning.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om överprövning av avtals giltighet

2018-09-18

 Fråga om det är motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att förordna att ett avtal, som trots att det har förklarats ogiltigt, ändå ska bestå (Mål nr 2768-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2751-17).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skjutning i Bromma i november 2017

2018-09-18

 En man sköts i november 2017 till döds med ett automatvapen efter en kort biljakt på Bällstavägen i Bromma. Hovrätten har i dag meddelat dom i målet. Hovrätten frikänner den person som i tingsrätten dömdes för mord och framkallande av fara för annan. Hovrätten frikänner även den person som i tingsrätten dömdes för medhjälp till mord.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-09-17

 Fråga om en myndighet kan avslå en begäran om utlämnande av allmänna handlingar med hänvisning till att handlingarna är i ett sådant skick att de skulle förstöras vid ett utlämnande. (Mål nr 3514-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4101-18).

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om kupongskatt

2018-09-14

 Förhandsbesked om kupongskatt.