Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om mord den 11 november 2021 i Gävle

2022-05-25

 Åklagaren väckte den 9 maj 2022 åtal mot två personer som är misstänkta för mord. Huvudförhandling i målet kommer att hållas den 23 maj 2022 och 30 maj – 3 juni 2022 i Attunda tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Införande av säkerhetskontroll

2022-05-25

 Säkerhetskontroll genomförs vid entrén till domstolen från och med den 30 maj 2022.

Share Öppna i ny flik

Dödsbo var skyldigt att träda in i rättegång

2022-05-25

 Högsta domstolen har gett vägledning när det gäller om ett dödsbo är skyldigt att träda in i en rättegång som den avlidne var part i.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om föräldrapenning

2022-05-25

 Föräldrapenning; fråga gällande tillämpningen av 4 § andra stycket förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenning-grundande inkomst jämförd med 26 kap. 13 § första stycket och andra stycket 1 socialförsäkringsbalken (Mål nr 3280-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2119-21).

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer två män i 40-årsåldern för att ha påbörjat en resa i syfte att ansluta sig till terroristorganisationen Islamiska staten (IS)

2022-05-25

 De båda männen, som är bröder, greps på Landvetter flygplats den 19 februari 2022 när de var på väg till Turkiet. Männen döms till fängelse i åtta månader.

Share Öppna i ny flik

Möt Matilda, en av våra domstolshandläggare

2022-05-24

 Matilda Hansson berättar om sin arbetsplats och sin roll som domstolshandläggare vid Kammarrätten i Stockholm.

Share Öppna i ny flik

Ett steg närmare ny domstolsbyggnad i Vänersborg

2022-05-24

 Domstolsverket har genomfört en upphandling av en ny domstolsbyggnad för tingsrätten samt mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Inflyttning beräknas ske sommaren 2026. Upphandlingen förutsätter regeringens godkännande. Efter anbudsutvärdering har Domstolsverket nu lämnat tilldelningsbeslut. Den vinnande anbudsgivaren är Hemsö AB. Den nya domstolsbyggnaden kommer att uppföras intill centralstationen i Vänersborg.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-05-24

 I slutet av april anordnade tingsrätten ett EU-internat för tingsrättens fiskaler och administrativa jurister. Veckans inlägg handlar om de olika föredragen som vi lyssnade till under vårt internat. Inlägget är skrivet av tingsfiskalen Linnea Järlefelt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om arbetsgivaravgifter m.m.

2022-05-23

 Rabatter och premier som ett förlag utger i samband med jultidningsförsäljning har ansetts utgöra sådan ersättning för arbete som ska ingå i underlaget för beräkning av förlagets arbetsgivaravgifter.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-05-19

 Regeringen har den 19 maj 2022 utnämnt: