Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt i mål om mord i närheten av sjön Magelungen

2022-03-31

 Åklagaren har väckt åtal mot en person som misstänks för mord mellan den 21 och 22 juni 2021 i närheten av sjön Magelungen i södra Stockholm.

Share Öppna i ny flik

Måndagen den 4 April 2022 inleds huvudförhandlingen i brottmålet mot Römosseskolans tidigare ledning

2022-03-30

 Målet rör två personer som står åtalade för bl.a. grova bokföringsbrott. En av dessa är åtalad även för grov förskingring av 12,1 miljoner kronor.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

2022-03-29

 Högsta förvaltningsdomstolen har återförvisat två mål till Kammarrätten i Jönköping eftersom kammarrätten inte var domför när den avgjorde målen.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-03-29

 Vi fortsätter att titta på hur olika representanter för rättsväsendet porträtteras på TV och film. Det här är sista delen vi vår serie och nu har turen kommit till polisen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sexualbrott mot barn på internet

2022-03-29

 Tingsrätten dömer idag en man för bl.a. våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och grovt barnpornografibrott till fängelse i fyra år och nio månader. Han döms också att betala skadestånd till målsägandena.

Share Öppna i ny flik

Rättegången i mål B 12160-14 rörande grovt insiderbrott avseende insiderinformation om Fingerprint Cards AB

2022-03-28

 Rättegången i mål om grovt insiderbrott avseende insiderinformation om Fingerprint Cards AB kommer att inledas i Stockholms tingsrätt den 4 april 2022 klockan 09.00. Huvudförhandlingen är planerad att pågå i 17 dagar.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2022-03-25

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om serveringstillstånd

2022-03-25

 Fråga om ett beslut att återkalla ett serveringstillstånd på grund av bristande ekonomisk lämplighet är ett beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och att beslutanderätten därför inte får delegeras.

Share Öppna i ny flik

Förening anses respektera demokratins idéer

2022-03-25

 Förvaltningsrätten återförvisar ett mål om statsbidrag då företrädare för den organisation som sökt bidrag inte ansågs ha uttalat sig på ett sätt som står i strid med demokratins idéer.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2022-03-25

 Om kravet enligt 51 kap. 7 § andra meningen socialförsäkringsbalken på månadsvis redovisning av assistansersättning även gäller under tid när Försäkringskassan handlägger en ansökan om omprövning av ett tidigare fattat beslut att dra in assistansersättning. (Mål nr 2285–2289-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6109– 6113-20).