Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ytterligare en person åtalad i målet rörande skjutningen i Gamlestaden

2021-03-25

 Den man som nu åtalas har länge varit misstänkt i målet. Åklagaren har i väntat på besked om tillstånd från spanska myndigheter för att kunna väcka åtal. Mannen har varit häktad i ett annat mål vid tingsrätten och han dömdes under gårdagen för grovt narkotikabrott till fängelse 5 år och 6 månader.

Share Öppna i ny flik

Spelbolagets begäran om förbud mot tillämpning av Covid 19-förordning avvisas

2021-03-24

 Ett spelbolag begärde ett omedelbart beslut av domstolen om att en förordning inte skulle tillämpas mot bolaget. Eftersom denna begäran ansågs innebära s.k. abstrakt normprövning kunde den inte tas upp till prövning.

Share Öppna i ny flik

Ökat förtroende för domstolarna

2021-03-24

 När förtroendet för samhällsinstitutioner, medier, politiska partier och företag mäts placerar domstolarna sig på en fjärde plats i kategorin samhällsinstitutioner. Det visar mätningen Förtroendebarometern som nyligen presenterades av Medieakademin.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har beslutat att avslå begäran om avvisning av åklagarens bevisning i Gamlestaden-målet

2021-03-24

 Tingsrätten har idag beslutat att avslå två tilltalades begäranden om avvisning av åklagarens bevisning avseende s.k. Encrochattar.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-03-23

 Fråga om avdrag för ingående skatt som hänför sig till driftskostnader och leasingavgifter för personbilar när den beskattningsbara personen omsätter både skattepliktiga och från skatteplikt undantagna tjänster. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i det s.k. Hjärstamordet i Örebro startar i april

2021-03-23

 Hovrättens huvudförhandling i mål nummer B 1752-20 gällande ett åtal om mord i Örebro kommer att inledas den 7 april 2021. Förhandlingen kommer att genomföras vid Örebro tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Omarronderingen Stora Tuna mm avgjord i mark- och miljödomstolen

2021-03-23

 Ett mål av betydelse för skog och åkrar runt Borlänge har avgjorts idag. Mark- och miljödomstolen har avslagit alla överklaganden av omarronderingen Stora Tuna med några mindre undantag. Om domen vinner laga kraft kan drygt 1 200 markägare efter tio års lantmäteriförrättning börja bruka sina nya, större och mer sammanhängande skiften.

Share Öppna i ny flik

Upphandling av larmförmedlingstjänster ska göras om

2021-03-23

 

Norrköping Norrevo Fastigheter, Norrköping Hamn och Nodra har på förhand annonserat sin avsikt att utan konkurrensutsättning ingå kontrakt direkt med SOS Alarm för vissa larmtjänster. Som skäl för att inte konkurrensutsätta inköpet åberopades att ingen annan leverantör kunde utföra tjänsten av tekniska skäl och ensamrätt. Securitas Sverige begärde överprövning av upphandlingen och hävdade att bolaget hade resurser och förmåga att konkurrera med SOS Alarm om kontraktet....

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-03-23

 Den här veckan besöker Domarbloggen Linda Björklind (tidigare Petersson) som var notarie på Södertörns tingsrätt för snart tio år sedan. Vad har hänt sedan notarietiden? Och hur ser Linda på sin notarietid så här i efterhand?

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sexualbrott mot barn och barnpornografibrott

2021-03-23

 Tingsrätten har idag dömt en 42-årig man till ett långt fängelsestraff för grova sexualbrott mot barn och annan grov brottslighet mot barn samt för barnpornografibrott. Samtidigt har domstolen dömt en trettioårig man och en nittonårig man för barnpornografibrott.