Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Man i 20-årsåldern häktad misstänkt för mord och försök till mord i Norsborg sommaren 2020

2021-06-21

 Den 2 augusti 2020 sköts en 12-årig flicka till döds i Norsborg. Nu har en man i 20-årsåldern häktats av tingsrätten på sannolika skäl misstänkt för mord och försök till mord.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-06-21

 Flyktingstatusförklaring och uppehållstillstånd har vägrats på grund av att utlänningen anses ha begått ett synnerligen grovt brott.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2021-06-21

 Remissvar av Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet när det gäller oberoende aggregatorer I2021/01065

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bostadsbidrag

2021-06-21

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om en försäkrad som inte har vårdnaden om sitt barn har rätt till bostadsbidrag i form av umgängesbidrag trots att barnet bor växelvis hos den försäkrade. (Mål nr 6953-20, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1697-20).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-06-21

 Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att ett fartyg, som huvudsakligen används till att lägga ned, ta upp samt reparera sjökabel och som i anslutning till dessa uppdrag transporterar kabel åt uppdragsgivaren, utgör ett EES-handelsfartyg.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om fastighetstaxering m.m.

2021-06-21

 Vid fastighetstaxering av ett hyreshus som är föremål för en genomgripande ombyggnation har restvärdet av den kvarvarande byggnadsstommen beaktats.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten har idag meddelat dom i brottmålet om Lilla hjärtat

2021-06-21

 I slutet av januari 2020 hittade polisen en avliden treårig flicka i en lägenhet i Norrköping. Hovrätten dömer nu flickans moder för dråp och bestämmer straffet till fängelse i åtta år.

Share Öppna i ny flik

Förstudie om domstolarna kan använda statliga servicekontor

2021-06-21

 På flera platser i landet kan det komma att bli enklare för medborgare som ska delta i en förhandling vid en domstol. Domstolsverket har tillsammans med Statens servicecenter startat en förstudie med målet att utreda förutsättningarna för tjänstesamverkan på ett antal av de 117 statliga servicekontor som finns.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande rörande yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring

2021-06-21

 Åtalet avsåg en publicering av en film från attacken i en moské i Christchurch, Nya Zeeland 2019. Det var gärningsmannen som hade filmat dådet medan det pågick. I dådet sköt gärningsmannen ihjäl ett stort antal personer inne i moskén. Filmen publicerades på den grundlagsskyddade webbsidan nordfront.se. Huvudfrågan i målet var om publiceringen hade skett inom ramen för nyhetsförmedling och om den av det skälet hade varit försvarlig.

Share Öppna i ny flik

Skadestånd när en dagvattenledning inte hade hanterats med tillräcklig hänsyn till grannarna

2021-06-21

 En anläggning för bortförsel av dagvatten från en fastighet var trasig. Det orsakade en skada på en grannfastighet. Högsta domstolen har slagit fast att ägaren av en sådan anläggning kan bli skyldig att betala skadestånd till grannarna om anläggningen inte kontrolleras i tillräcklig utsträckning.