Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2022-11-14

 

Riksdagsförvaltningen avslog en begäran att få ta del av uppgift om vilken säkerhetsklass en namngiven tjänstemans tjänst vid Riksdagsförvaltningen placerats i. Beslutet motiverades med att Riksdagsförvaltningens verksamhet omfattas av totalförsvaret och att en uppgift om vilken säkerhetsklass en anställd vid förvaltningen är placerad i rör totalförsvaret. Ett röjande av en sådan uppgift påverkar Riksdagsförvaltningens förmåga att bidra till att upprätthålla rikets sä...

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2022-11-11

 Kortare feriearbete hindrar inte spårbyte.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2022-11-11

 Remissvar avseende betänkandet Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41)

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om utdömande av vite

2022-11-11

 Fråga om ett förelagt vite enligt 7 kap. 23 § skollagen (2010:800) kan dömas ut, när vitesföreläggandet gäller omedelbart men inte har fått laga kraft. (Mål nr 4429-4430-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1606-1607-22).

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mordet på en 97-årig kvinna i Örebro

2022-11-11

 I oktober 2021 hittades en 97-årig kvinna död i Svartån i Örebro. Även hovrätten dömer den man som har åtalats för att ha dödat kvinnan för mord. Hovrätten skärper dock straffet till livstids fängelse.

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt om grovt spioneri och grov obehörig befattning med hemlig uppgift

2022-11-11

 Riksenheten för säkerhetsmål har i dag väckt åtal mot två personer för grovt spioneri och mot en av dessa personer även för obehörig befattning med hemlig uppgift.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2022-11-11

 Principen om familjens enhet medför inte någon separat rätt till flyktingstatus för en utlänning som är familjemedlem till en flykting men som saknar egna skyddsskäl.

Share Öppna i ny flik

Socialstyrelsens rättsliga råd ska yttra sig i målet om mord på Malmö latinskola

2022-11-10

 Hovrätten har i dag beslutat att inhämta yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd över den rätts­psykiatriska utredningen i målet.

Share Öppna i ny flik

Helena Jäderblom är Årets Jurist

2022-11-10

 Högsta förvaltningsdomstolens ordförande, justitierådet Helena Jäderblom, har efter att ha nominerats av Dagens Juridiks läsare, röstats fram till Årets Jurist av tidigare vinnare och nominerade till titeln.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2022-11-10

 Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att en person som på grund av sitt hälsotillstånd har svårigheter att ordna bostad på egen hand men som har en god man som ska hjälpa henne i det avseendet inte har rätt till bistånd i form av anskaffande av bostad.