Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-11-29

 Under en hel arbetsvecka i oktober pågick Förtroendedagarna inom Sveriges Domstolar. Södertörns tingsrätt deltog och berättade om sitt arbete med förtroendefrågor.

Share Öppna i ny flik

Åtal för flera fall av synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

2022-11-29

 

15 personer har i dag åtalats för flera fall av synnerligen grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och grovt skyddande av brottsling under tiden den 1 januari 2021 till den 26 maj 2021 i Kristianstad och andra delar av Sverige. Huvudförhandling äger rum i säkerhetssalen på Rättscentrum i Malmö under, såvitt nu kan bedömas, närmare 60 dagar. Såvitt känt är målet det största brottmål som handlagts vid Kristianstads tingsrätt.

 

Åtalet avser ett påstående om att ...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om återställande av försutten tid m.m.

2022-11-29

 Fråga om förutsättningarna för att återställa tiden för överklagande av Skatteverkets beslut om inkomstskatt och påförande av skattetillägg när överklagandefristen har försuttits och det gjorts gällande att detta berott på att beslutet inte har nått adressaten (Mål nr 4799-4801-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 986-988-22).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2022-11-29

 Dom i mål om rättsprövning.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om materiell processledning

2022-11-29

 Högsta domstolen har i ett avgörande uttalat sig om en domstols skyldighet att klarlägga en parts yrkande om ersättning för rättegångskostnad innan ett mål avgörs.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen säger nej till nytt kraftvärmeverk i Lövsta

2022-11-28

 Mark- och miljödomstolen har idag beslutat att inte ge tillstånd till anläggande och drift av energianläggning och hamn i Lövsta.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingsplanen i mål om grovt spioneri m.m. har uppdaterats

2022-11-28

 Huvudförhandlingsplanen i målet har uppdaterats med en ytterligare dag och en ytterligare offentlig del.

Share Öppna i ny flik

Energimyndigheten har inte visat att det finns skäl för sanktioner

2022-11-28

 Förvaltningsrätten i Linköping upphäver Statens energimyndighets beslut om restriktiva åtgärder riktade mot Kubikenborg Aluminium AB i form av frysning av verksamhetsutövardepåkonto i unionsregistret och beviljat stöd.

Share Öppna i ny flik

Dom gällande åtal för vållande till annans död

2022-11-28

 Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i mål där åtal har väckts mot en polis för vållande till annans död alternativt tjänstefel. Tingsrätten dömer polisen för vållande till annans död.

Share Öppna i ny flik

En person häktad misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige samt främmande makt

2022-11-25

 Tingsrätten har i dag häktat en person misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige samt främmande makt under perioden januari 2013 till november 2022.