Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om återkrav av stöd och nekad utbetalning av stöd

2021-02-09

 Fråga om ett överklagande av ett beslut om återkrav av stöd ska prövas av allmän förvaltningsdomstol, trots att det finns ett uttryckligt överklagandeförbud.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer 34-årig man till långt fängelsestraff för våldtäkter och fridskränkningar

2021-02-08

 Tingsrätten har i dag dömt en 34-årig gotlänning – mot hans nekande – till ett femårigt fängelsestraff för flera fall av grov fridskränkning och våldtäkt m.m. Mannen har också dömts till att betala skadestånd till brottsoffren på ett sammanlagt belopp om nästa 600 000 kr.

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts mot en man för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling i bl.a. Sverige

2021-02-08

 

Åtalet och huvudförhandlingen

Sedan februari 2020 har en man varit häktad som misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling under åren 2018-2019.

Åklagaren har nu väckt åtal mot mannen rörande brottsligheten. Åtalet har kopplingar till det stora narkotikamål (SIGMA) som nu pågår i hovrätten för västra Sverige. Huvudförhandlingen i tingsrätten påbörjas den 10 februari 2021 och beräknas pågå i...

Share Öppna i ny flik

Dokumentärfilmare och vrakexpert frias i Estoniamålet

2021-02-08

 Göteborgs tingsrätt har idag ogillat åtalet mot de två män som har stått åtalade för brott mot lagen om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2021-02-05

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nr UM 11328-20.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd till försäljning av tobaksvaror

2021-02-05

 

Fråga om lämplighetskravet enligt 5 kap. 2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter är uppfyllt. (Mål nr 6368-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5498-20).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-02-05

 Ett bolags tillhandahållande av s.k. co-locationtjänster i ett datacenter har ansetts skattepliktigt.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-02-05

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om tillhandahållande av s.k. aktivitetsbaserade arbetsplatser är undantaget från skatteplikt såsom upplåtelse av fastighet (I och II).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2021-02-04

 

Sjukpenninggrundande inkomst; fråga om hur den sjukpenninggrundande inkomsten ska beräknas för en försäkrad som på grund av arbetsskada har beviljats livränta och som har förvärvsförmåga även efter arbetsskadan.(Mål nr 4790-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2093-20).

Share Öppna i ny flik

Grovt vållande till annans död mm. i Sörfors

2021-02-04

 Åklagaren väckte den 16 december 2020 åtal med anledning av en trafikolycka den 31 maj 2020 i Sörfors där fyra unga pojkar omkom.