Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Lokala ordningsföreskrifter om penninginsamling (det s.k. tiggerimålet)

2018-12-14

 Avgörande i målet kommer att meddelas måndagen den 17 december 2018 kl. 10.00

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen prövar frågan om rätten till ersättning för en god man som väckt talan i domstol i ett inlösenförfarande

2018-12-14

 En god man väckte talan mot en skiljedom i en tvist om inlösen av minoritetsaktier. Den gode mannen förde talan för de frånvarande minoritetsaktieägarnas räkning mot majoritetsaktieägaren och vann framgång i processen. Fråga uppkom om majoritetsaktieägaren skulle utge ersättning för den gode mannens kostnader direkt till den gode mannen eller till de frånvarande minoritetsaktieägare som han had...

Share Öppna i ny flik

Tre prejudikat om straffvärdebedömningen vid penningtvättsbrott

2018-12-14

 I tre mål om penningtvättsbrott behandlar Högsta domstolen frågan om straffvärdebedömningen vid penningtvättsbrott.

Share Öppna i ny flik

En vid tidpunkten psykiskt sjuk persons agerande med kniv är inte förberedelse till mord/grov misshandel

2018-12-14

 Utredningen i målet ger inte tillräckligt starkt stöd för att den åtalade mannen den 1 november 2018 införskaffat en kniv med uppsåt att döda eller skada okända personer. Mannen var beväpnad med kniven när han greps av polis den 5 november 2018. Mannen frikänns från förberedelse till mord alternativt förberedelse till grov misshandel men döms för bl.a. hot mot tjänsteman.

Share Öppna i ny flik

Fällande dom mot en kvinna för grovt rån och andra grova brott mot mannen när han ville skiljas

2018-12-14

 Tingsrätten har idag dömt en kvinna till fängelse i fem år och sex månader för grovt rån, grovt olaga tvång och försök till grov utpressning. Hon döms för att ha anlitat andra personer för att begå brotten och för att själv ha hjälpt till på olika sätt, bland annat genom att släppa in tre maskerade män i bostaden. Hennes man har i sitt hem utsatts för allvarligt våld och allvarliga hot i syfte...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2018-12-12

 Fråga om ett mål om uppehållstillstånd m.m. kan skrivas av på grund av att klaganden rest ut från Sverige. (UM 12342-18)

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i ett mål från Solna tingsrätt om misshandel

2018-12-12

 Hovrätten ändrar en dom om misshandel från Solna tingsrätt, i vilken tingsrätten frikände en åtalad man bl.a. med hänsyn till att han ansågs komma från en bra familj.

Share Öppna i ny flik

Fällande dom avseende skjutning i Östberga

2018-12-12

 Södertörns tingsrätt har idag dömt en åtalad 35-årig man för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord i tre fall. Påföljden har bestämts till tolv års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-12-12

 Regeringen har den 12 december 2018

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-12-11

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att samtidig avyttring av andelar i flera olika företag mot ersättning i form av andelar i ett annat företag inte utgör ett enda gemensamt andelsbyte enligt bestämmelserna om framskjuten beskattning vid andelsbyten i inkomstskattelagen.