Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Allras ägare ska betala skatt och arbetsgivaravgifter – men skadeståndsskyldighet påverkar beloppen

2022-05-02

 Förvaltningsrätten anser i domarna att det klart framgår att inkomsterna är skattepliktiga och att arbetsgivaravgifter ska betalas. Svea hovrätts fällande brottmålsdom gör dock att skatterna och arbetsgivaravgifterna sätts ner helt.

Share Öppna i ny flik

Nu är resultatet av vår digitala enkät klart

2022-05-02

 Den allmänna målavdelning vid Vänersborgs tingsrätt har genomfört en digital enkätundersökning till parter och vittnen, som varit involverade i en brottmåls- eller tvistemålsförhandling

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avvisad begäran om omprövning

2022-05-02

 Avvisad begäran om omprövning

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt och skattetillägg

2022-05-02

 Fråga om under vilka förutsättningar som anskaffningsvärdet för ett inventarium som har förvärvats från ett företag som står den skattskyldige nära ska justeras med stöd av jämkningsregeln i 18 kap. 11 § inkomstskattelagen.

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts i omfattande mål vid Uppsala tingsrätt om bl.a. synnerligen grovt narkotikabrott

2022-05-02

 Idag har åtal väckts mot 17 personer misstänkta för inblandning i bland annat synnerligen grovt narkotikabrott. Huvudförhandlingen inleds den 16 maj 2022 och kommer att hållas i säkerhetssalarna på Attunda tingsrätt. I målet är sju personer häktade. Några av dessa har varit frihetsberövade sedan sommaren 2021.

Share Öppna i ny flik

Utredningsuppdrag till Anita Linder

2022-04-29

 Kammarrättslagmannen Anita Linder ska utreda frågor om barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2022-04-29

 Mål om assistansersättning återförvisas till kammarrätten.

Share Öppna i ny flik

Dom i brottmålet mot Römosseskolans tidigare rektor

2022-04-29

 Tingsrätten har idag dömt två personer som verkat i företag kopplade till Römosseskolan för grova bokföringsbrott. Den 55-årige man som tidigare var rektorn för Römosseskolan döms även för grov förskingring av mer än 12 miljoner kronor.

Share Öppna i ny flik

Den före detta Sollefteåläkaren döms för falskt larm, grovt brott och narkotikabrott till villkorlig dom och samhällstjänst.

2022-04-29

 Den numera före detta läkaren döms för att felaktigt ha skrivit ut narkotika som hon själv tagit hand om. Hon har också lämnat oriktiga uppgifter om att hon blivit överfallen i ett trapphus.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt samt skattetillägg m.m.

2022-04-28

 Fråga om vilka kostnader i ett moderbolag som ska ingå i beskattningsunderlaget för koncerngemensamma tjänster till dotterbolag när beskattningsunderlaget utgörs av moderbolagets självkostnader (1 kap. 9 § och 7 kap. 3 a § mervärdesskattelagen [1994:200]) (Mål nr 3217-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3386-19).