Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslut om skyddsjakt på svan upphävs

2020-10-21

 Domstolen anser att länsstyrelsen inte hade grund för beslutet om skyddsjakt på en knölsvanshane i Malmö kanal år 2019.

Share Öppna i ny flik

Dom i ett mål om mord i Gällivare 2015

2020-10-21

 Hovrätten har i dag frikänt en 32-årig man från mordet på en man som år 2015 blev dödad i sitt hem i Malmberget, Gällivare.

Share Öppna i ny flik

Innehav av knivar och metallrör på en skola har bedömts som grovt brott mot knivförbudslagen

2020-10-21

 En 16-årig elev innehade två knivar och ett metallrör på en gymnasieskola. En kniv bar han dold innanför kläderna och en annan kniv i en ficka. Metallröret fanns i en jacka i hans elevskåp.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2020-10-20

 En stor del av de mål som handläggs vid tingsrätten är familjemål, dvs. mål som handlar om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn. Domstolen har en skyldighet att se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir tillräckligt utredda. I veckans blogginlägg skriver domaren Beatrice Blylod om de utredningar som domstolen kan begära in i den här typen av mål.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingsplan i synnerligen grovt narkotikamål

2020-10-20

 Fredagen den 23 oktober inleds huvudförhandling i mål som berör synnerligen grovt narkotikabrott. Förhandlingen beräknas pågå under 5 dagar i Skaraborgs tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2020-10-20

 När föräldrar och syskon till ensamkommande barn som är alternativt skyddsbehövande ansöker om uppehållstillstånd ska ansökan prövas enligt utlänningslagen.

Share Öppna i ny flik

Ett rättsfall om förverkande vid tullbrott

2020-10-20

 En person förde in 13 armbandsur till Sverige utan att anmäla dem till tullbehandling. Personen dömdes för tullbrott. Högsta domstolen uttalar sig i rättsfallet bl.a. om vilka förhållanden som ska särskilt beaktas vid bedömningen av om det skulle vara ”uppenbart oskäligt” att förverka armbandsuren.

Share Öppna i ny flik

I ärenden om utlämning som rör ett barn ska barnets bästa utredas, beaktas och bedömas

2020-10-19

 En man begärdes utlämnad till Serbien för att verkställa ett fängelsestraff där. Han gjorde gällande att en utlämning var oförenlig med Barnkonventionen. Högsta domstolen konstaterar att principen om barnets bästa ska vägas in i bedömningen av utlämningsärendet.

Share Öppna i ny flik

Spelbolaget får inte tillbaka sin licens för kommersiellt onlinespel och vadhållning

2020-10-19

 Kammarrätten har kommit fram till att bolaget under aktuell tid har överträtt bestämmelser i spellagen om insättningsgränser för onlinespel, kundkontakt, bonuserbjudanden och åtgärder mot penningtvätt. Det finns på grund av detta skäl för ingripande enligt spellagen.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord m.m.

2020-10-19

 En person som åtalats för bl.a. mord döms till livstids fängelse. Han ska också betala skadestånd till den avlidnes anhöriga och till två andra brottsoffer.