Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Skada som uppkommit genom skogsbranden i Västmanland 2014 har ansetts vara skada i följd av trafik

2019-02-26

 I juli 2014 utbröt en mycket omfattande skogsbrand i Västmanland. Den orsakades av ett skogsfordon som utförde markberedningsarbete på ett kalhygge. Högsta domstolen har kommit fram till att en fastighetsägares skada har uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2019-02-25

 Ett beslut om åtalsförordnande har ansetts inte avse en civil rättighet eller skyldighet enligt artikel 6. 1 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EKMR.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

2019-02-25

 Bostadsrättsföreningen har installerat solceller på taken till föreningens byggnader. Den överskottsel som inte förbrukas i de egna byggnaderna säljs externt. Den fråga i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om installationen har ett sådant samband med byggnadernas användning som bostäder att föreningen, på grund av avdragsförbudet för...

Share Öppna i ny flik

Skiljedom i en investeringsskyddstvist står till största del fast

2019-02-22

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål om ogiltighet och klander av skiljedom mellan Republiken Polen och ett bolag från Luxemburg. Hovrättens dom innebär att Polens talan till största del avslås, vilket innebär att Polen är skyldigt att betala ett skadestånd på cirka 1,5 miljarder kr till bolaget från Luxemburg.

Share Öppna i ny flik

Dom: Lidingö stads beslut att säga upp bostadskontrakt för nyanlända strider inte mot bosättningslagen

2019-02-22

 Lidingö stads beslut att säga upp bostadskontrakt för nyanlända som anvisats till staden bryter inte mot bosättningslagen. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom.

Share Öppna i ny flik

Arbitral awards in investment protection dispute remain mainly unchanged

2019-02-22

 Svea Court of Appeal has today announced its judgement in a case regarding the invalidity and setting aside of two arbitral awards between the Republic of Poland and an investment company from Luxembourg. The Court of Appeal rules that Poland´s claim is dismissed, except for a minor part, which means that Poland is liable to pay damages of approximately 1.5 billion SEK to the investment company.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten ger prövningstillstånd i Ghostmålet

2019-02-22

     Det var i oktober förra året som Linköpings tingsrätt meddelade dom i tvisten mellan sångaren i hårdrockbandet Ghost och fyra tidigare deltagare i bandet. De tidigare deltagarna ville att tingsrätten skulle fastställa att det fanns ett enkelt bolag mellan dem och sångaren och att sångaren skulle redovisa bolagets intäkter, kostnader och tillgångar. Tingsrätten avslog de tidigare deltagarnas...

Share Öppna i ny flik

Dom i domkyrkomålet

2019-02-22

 En man har dömts för grov stöld och försök till grov stöld. Påföljden har bestämts till fyra år och sex månaders fängelse

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2019-02-21

 En begäran om utbetalning av assistansersättning till den försäkrade får inte avslås på den grunden att den anordnare som den försäkrade anlitat inte har tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans.

Share Öppna i ny flik

Ett åtal för tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp har bedömts inte vara preskriberat

2019-02-21

 En tryckt hakkorsflagga hissades på ett torg i Eskilstuna. En av de personer som hissade flaggan greps och åtalades för tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Han invände att han inte visste något om flaggan och att den därmed skulle kunna vara spridd obehörigen eller utgiven för så länge sedan att åtalet var preskriberat.