Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya mål till förvaltningsrätten efter lagen om stöd vid korttidsarbete

2020-09-04

 De som får avslag på sin ansökan om stöd vid korttidsarbete av Tillväxtverket kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Eftersom detta är nya bestämmelser som gäller från den 16 mars i år har det inneburit flera nya frågor för domstolen att ta ställning till. Särskilda resurser har avsatts för att avgöra målen skyndsamt.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-09-04

 

Målet gäller ett antal bolag som beslutat att gemensamt bedriva tandvårdsverksamhet i ett kommanditbolag. Enligt bolagsavtalet skulle kommanditbolagets resultat fördelas mellan bolagsmännen utifrån hur stor del av detta resultat som respektive bolagsman hade bidragit till. Bolagen ansökte om förhandsbesked för att få veta om resultatandelarna utgör ersättning för omsättning av varor eller tjänster i mervärdesskattehänseende.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att avgörande f&...

Share Öppna i ny flik

28-åring dömd för dubbelmord i Hjo

2020-09-04

 En person har dömts för mordet på ett gift par i Hjo. Den dömda personen är barn till offren. Gärningen skedde den 8 mars 2020 då den tilltalade kom på besök hos föräldrarna och efter diskussioner angrep dem med kniv. Offren avled av stick- och skärskador.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2020-09-03

 Uppehållstillstånd kan beviljas en utlänning som är bosatt utomlands men dagpendlar till Sverige för att arbeta.

Share Öppna i ny flik

Nytt rättsfall om vad prövningen i ett ärende om förordnande av bodelningsförrättare ska omfatta

2020-09-03

 I ett ärende om förordnande av bodelningsförrättare efter ett samboförhållande ska det inte göras någon prövning av om bodelning behövs med hänsyn till egendomsförhållandena.

Share Öppna i ny flik

Dom i målet om mord på resecentrum i Boden

2020-09-02

 Hovrätten har i dag dömt två män för grov misshandel av en man som i december förra året blev misshandlad och knivhuggen till döds på resecentrum i Boden. Påföljden bestäms för de båda till fängelse 1,5 år.

Share Öppna i ny flik

Förundersökningsprotokoll FUP dubbelmordet i Linköping mål: B 2426-20 Daniel Nyqvist

2020-09-02

 Lexbase tillhandahåller förundersökningen avseende dubbelmordet i Linköping 2004.

Share Öppna i ny flik

Daniel Nyqvist åtalas för dubbelmordet i Linköping 2004

2020-09-02

 Lexbase tillhandahåller stämningsansökan mål B 2426-20 Linköpings tingsrätt. Stämingsansökan aver dubbelmordet i Linköping 2004.

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt för två fall av mord 2004

2020-09-02

 Åklagaren har väckt åtal för två fall av mord 2004. Huvudförhandlingen inleds den 15 september 2020 kl 09.00 och fortsätter den 16, 21 och eventuellt 24 september.

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts i uppmärksammat mål om grovt koppleri i Stockholm

2020-09-01

 Åklagare har idag väckt åtal vid Stockholms tingsrätt mot två personer för grovt koppleri. Brottet ska ha begåtts under perioden maj 2018 – maj 2020 i en massagesalong i centrala Stockholm.