Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Verksamhetsberättelse 2021: Pandemianpassad målhantering i Högsta förvaltningsdomstolen – med bibehållen snabbhet, effektivitet och rättssäkerhet

2022-02-25

 Drygt 7 000 inkomna mål, 72 referat, 58 notiser samt 89 beviljade prövningstillstånd. Det är en del av resultatet som presenteras i Högsta förvaltningsdomstolens (HFD:s) verksamhetsberättelse. Men 2021 innebar även erfarenhetsutbyte, digitaliserad målhantering och nya medarbetare.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om varning och sanktionsavgift enligt spellagen

2022-02-24

 De frågor i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är dels om en licenshavares överträdelse av regleringen om kontroll av spelare utgör grund för att besluta om varning och sanktionsavgift, dels hur sanktionsavgiftens storlek ska bestämmas (Mål nr 3705-21, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 105-20).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

2022-02-24

 Vilken utredning som krävs för att den försäkrades arbetsförmåga ska anses vara nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom (Mål nr 5070-21 och mål nr 5071-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1349-20 och mål nr 1350-20).

Share Öppna i ny flik

Hovrätten ändrar rubriceringen i målet om försök till mord i Lycksele

2022-02-24

 Hovrätten bedömer att pappan i Lycksele hade uppsåt att döda sin 8-årige son och ändrar därför rubriceringen till försök till mord.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2022-02-24

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om våldtäkt

2022-02-23

 Hovrätten har idag dömt en man för våldtäkt i anslutning till efterfest på en arbetsplats i Umeå.

Share Öppna i ny flik

En stämningsansökan på engelska har avvisats

2022-02-23

 Ett bolag gav in en stämningsansökan på engelska i ett dispositivt tvistemål. Ett föreläggande om att den skulle översättas till svenska genom bolagets försorg följdes inte. Tingsrätten avvisade därför ansökan.

Share Öppna i ny flik

Information om dom i målet avseende grovt folkrättsbrott och grov krigsförbrytelse i Syrien

2022-02-23

 

Tingsrätten har i dag beslutat att flytta fram tidpunkten när dom i målet ska meddelas till 2022-03-04, kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Dialogmöte för våra tolkar

2022-02-22

 

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om upphandling

2022-02-22

 Rätt att utesluta bolag från upphandlingarna Trygghetslarm och larmmottagning 2019 och Trygghetsskapande teknik 2018 på grund av allvarligt fel i yrkesutövningen.