Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt m.m.

2023-10-17

 Fråga om förutsättningarna för att neka avdrag för ingående mervärdesskatt i en tävlingsverksamhet med hästar som av Skatteverket har registrerats till mervärdesskatt men där rättsläget beträffande sådan verksamhet förändrats efter tidpunkten för registreringen (Mål nr 2192-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2781-22).

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om licensjakt efter björn

2023-10-17

 Beslut angående licensjakt efter björn.

Share Öppna i ny flik

Information i mål B 854-23 (mord m.m. i Kramfors kommun)

2023-10-17

 Praktisk information inför den kommande huvudförhandlingen

Share Öppna i ny flik

Förstahandshyresgästs skadeståndsansvar vid andrahandshyresgästs kvarstannande

2023-10-17

 Högsta domstolen har ansett att en förstahandshyresgäst är skyldig att ersätta hyresvärden för den skada som värden orsakas när en andrahandshyresgäst stannat kvar i lägenheten efter det att förstahandshyresgästens hyrestid löpt ut och förstahandshyresgästen varit skyldig att flytta.

Share Öppna i ny flik

Åtal gällande bland annat anstiftan av mord på Emporia

2023-10-17

 Åklagaren har i dag lämnat in stämningsansökan gällande bland annat anstiftan av och medhjälp till mord på köpcentret Emporia.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avvisad talan

2023-10-17

 Ett kommunalförbund är behörigt att ansöka om ersättning för utbildningskostnader enligt förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-10-16

 Beslut i mål om förhandsbesked i inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2023-10-16

 Ett förbättrat resegarantisystem (SOU 2023:23)

Share Öppna i ny flik

Häktning för mord m.m.

2023-10-16

 Tingsrätten har idag häktat en person på sannolika skäl misstänkt för bl.a. mord och försök till mord i två fall den 12 oktober 2023 i Västberga samt för mord i två fall den 13 oktober 2023 i Tullinge.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mervärdesskatt

2023-10-16

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att en beskattningsbar person inte kan vägras att använda en omsättningsbaserad beräkningsmetod för att bestämma andelen avdragsgill ingående mervärdesskatt avseende gemensamma kostnader vid s.k. blandad verksamhet.