Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-02-27

 Europarådets huvuduppgifter är att driva frågor om mänskliga rättigheter och demokrati. Något som kanske inte är lika känt är att det inom ramen för Europarådet även bedrivs ett omfattande arbete för domstolsutveckling. I det här inlägget ska våra gästskribenter Karin Wennberg Boberg och Björn Lindén från Domstolsverket lära oss mer om arbetet med domstolsutveckling.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-02-23

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Malmö tingsrätt presenterar verksamhetsberättelsen för 2023

2024-02-23

 2023 blev ett historiskt år för Malmö tingsrätt med flytten från rådhuset samtidigt som man fick in fler mål och ärenden än någonsin tidigare.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ersättning till offentligt biträde

2024-02-23

 Fråga om ersättning till offentligt biträde.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om merkostnadsersättning

2024-02-22

 För att en fast kostnad för bilinnehav ska anses utgöra en merkostnad vid bedömningen av rätten till merkostnadsersättning krävs att kostnaden går utöver en kostnad som kan anses normal för en person utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om merkostnadsersättning

2024-02-22

 Vid bedömningen av rätten till merkostnadsersättning har merkostnader kopplade till en överkonsumtion av rengörings- och förbrukningsartiklar inte bedömts som skäliga kostnader då konsumtionen inte objektivt ansetts motiverad utifrån ett faktiskt behov för att underlätta deltagande i arbetslivet och i det övriga samhällslivet.

Share Öppna i ny flik

Ordföranden Helena Jäderblom får kunglig utmärkelse

2024-02-22

 Högsta förvaltningsdomstolens ordförande, justitierådet Helena Jäderblom, fick igår onsdag 21 februari mottaga en utmärkelse av Kungen.

Share Öppna i ny flik

Årsredovisningen för 2023 lämnas till regeringen

2024-02-22

 Verksamhetsåret 2023 för Sveriges Domstolar kännetecknas av en ökning av antalet inkomna mål och fortsatta prioriteringar på bland annat digitalisering och kompetensförsörjning. Ett annat prioriterat område har varit att utveckla domstolarnas lokaler med fokus på en hög säkerhetsnivå. Detta och mycket mer handlar årsredovisningen för 2023 om.

Share Öppna i ny flik

Ett mål om våldtäkt

2024-02-21

 En man som förde upp sina fingrar i flickvännens underliv i syfte att kontrollera om hon hade varit otrogen döms för våldtäkt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2024-02-20

 En handling som en myndighet har laddat upp i en extern molntjänst endast som ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring har inte ansetts vara en allmän handling.