Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Åtal har idag väckts för brott mot rikets säkerhet

2019-12-09

 Riksenheten för säkerhetsmål hos åklagarmyndigheten har idag väckt åtal för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt. Enligt åtalet har Sveriges tidigare ambassadör i Kina inlåtit sig i underhandling i diplomatisk angelägenhet med personer som företrädde kinesiska statens intressen. Den diplomatiska angelägenheten avsåg den i Kina fängslade svenske medborgaren Gui Minhai.

Share Öppna i ny flik

Pressmeddelande 2019-12-09

2019-12-09

 Tingsrätten har i dag kl 11:00 meddelat dom i mål B 4839-14, i vilket åklagaren yrkat att två bolag skall åläggas företagsbot om 5 000 000 kr vardera. På uppdrag av det första bolaget höll det andra bolaget på med markberedning när den stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 startade.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om flyktingboende

2019-12-09

 Inget skadestånd för uteblivet flyktingboende på kryssningsfartyget Ocean Gala

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2019-12-06

 En förvaltningsdomstols avgörande i mål om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, som innebär att den enskilde har nekats visst stöd, utgör inte hinder mot att socialnämnden prövar samma sak på nytt. Fråga om res judicata.

Share Öppna i ny flik

Ny dom från förvaltningsrätten om beskattning av inkomster från riskkapitalfonder, s.k. carried interest

2019-12-06

 Domen gäller en person som varit verksam i företag som ingår i riskkapitalgruppen med samlingsnamnet IK.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten meddelar dom rörande licenstid för spelverksamhet

2019-12-06

 Spelinspektionen har i december 2018 beviljat Videoslots LTd licens för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel. Licenstiden begränsades till två år – mot normaltiden om fem år – med motivering att bolaget hade varit föremål för sanktioner avseende sin spelverksamhet i Storbritannien. Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten som nu meddelat dom i målet. Enligt förvaltningsrättens bedömning är av Spelinspektionen framhållen risk inte sådan att det är motiverat eller proportionerligt att begränsa tiden för den tilldelade licensen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bostadsanpassningsbidrag

2019-12-06

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om möjligheten att dela sovrum med en sambo ska beaktas vid bedömningen av om en anpassningsåtgärd är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig för en person med funktionsnedsättning (mål nr 2089-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5574-18).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter samt skattetillägg m.m.

2019-12-06

 Vid uttag av arbetsgivaravgifter har inte funnits förutsättningar för att åsidosätta ett uppdragsavtal och bortse från det förhållandet att den som i avtalet har angetts som uppdragstagare varit godkänd för F-skatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avvisad ansökan om överprövning av offentlig upphandling

2019-12-06

 I en offentlig upphandling får en upphandlande myndighet förlänga en avtalsspärr under en pågående spärrperiod.

Share Öppna i ny flik

Jönköpings tingsrätt har beslutat att de tilltalade i målet rörande den så kallade Harryskjutningen ska försättas på fri fot

2019-12-06

 Efter det att huvudförhandlingen rörande den så kallade Harryskjutningen avslutats, har tingsrätten funnit att de tre tilltalade som suttit häktade för försök till mord inte längre ska vara häktade.